Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Test jezelf, team of organisatie

Een helder beeld van situatie, gedrag en functioneren helpt om organisaties, en dus mensen, gerichter te ontwikkelen. Bij de analyse kijken we heel bewust wat passend is bij de persoon, organisatie en situatie. Met die informatie kunnen we samen aan de slag.

Voorbeelden analyses en onderzoeken

  • persoonlijk effectiviteit en drijfveren
  • basis- en werkgerelateerd gedrag
  • onderzoek naar het (belemmerende) gedragspatronen binnen teams
  • cultuuronderzoek van een organisatie

Voor het ‘op de foto’ zetten van jezelf, de organisatie of de medewerkers gebruiken we de laatste technologieën, zoals internetenquêtes of tevredenheidsopinies via stemkastjes.

Cultuurscan (OCAI)

Een organisatiecultuur is bepalend voor ontwikkeling, verandering en samenwerking. Inzicht hierin geeft dus veel handvatten voor ontwikkeling.

Effectiviteit en drijfveren (Profile Dynamics)

Inzicht in drijfveren maakt duidelijk waarvan mensen energie krijgen en wat energie kost en of en hoe ze meegaan in veranderingen.

Persoonlijke gedragsanalyse (DISC)

DISC geeft "taal" aan gedrag en inzicht in verschillende gedragsstijlen en handvatten voor betere samenwerking, communicatie en ontwikkeling.