Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Veranderkracht - Wendbaarheid vanuit verbinding

Wie wil het niet?

Darwin had het al over ‘survival of the fittest’. Hij bedoelde met de ‘fittest’ niet de sterkste, maar die- of datgene met het vermogen zich aan te passen aan een veranderende omgeving. In termen van organiseren: een wendbare organisatie die in staat is lenig, snel en flexibel te anticiperen op een omgeving die volop in beweging is en steeds sneller verandert. Wie wil dat niet?

Veranderen als incident of als regel

Wij geloven dat een organisatie alleen haar volle potentieel kan benutten wanneer ze steeds verandert. Veranderen als ongoing proces. Veranderen is de maat, rust de uitzondering. Dit vraagt verandervermogen, veranderbereidheid en een veranderhouding. Kortom: veranderkracht. Om dit te ontwikkelen, is het van belang te werken vanuit een gezamenlijk verbindend perspectief, met zowel bovenstroom en onderstroom, en collectief te willen leren in de plek der moeite. 

Gezamenlijk verbindend perspectief

“It starts with why”, stelt Simon Sinek (2012). Om veranderkracht te ontwikkelen, is het van belang dat de ‘why’ van iedereen is. En niet alleen van het management. Echte veranderkracht ontstaat daar waar persoonlijke en organisatiewaarden elkaar ontmoeten. Met elkaar betekenis geven aan het gezamenlijk verbindend perspectief creëert ruimte voor beweging en gedragsverandering.

Bovenstroom en onderstroom

Gedragsverandering vindt plaats in de onderstroom van een organisatie. De bovenstroom gaat over het deel waarin de harde kant, de structuur, de werkprocessen, rollen etc zijn vastgelegd. De onderstroom heeft te maken met de psychologische kant, waarin cultuur, dynamieken, ingesleten gedragspatronen en emoties een rol spelen. 

Collectief leren in de plek der moeite

Met elkaar de plek der moeite opzoeken vraagt lef, kost moeite én is de moeite waard. Veranderkracht ontwikkelen betekent loslaten en disfunctionele interactiepatronen doorbreken. Begrijpen wat je eigen bijdrage is aan het in stand houden van belemmerende patronen, zorgt voor bewustzijn. Pas dan is het mogelijk om daadwerkelijk anders te zijn in het hier en nu, in plaats van te blijven hangen in het praten over daar en dan.