Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

fundamenteel Vernieuwen

Onze maatschappij is flink in beweging. Bestaande zekerheden komen onder druk te staan of worden losgelaten. Komen we enkel uit een economische crisis? Of was het (slechts) een gevolg van een grotere systeemcrisis? En zo ja, wie is dan in staat om het systeem te veranderen? En hoe doe je dat dan?

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

De afgelopen jaren zijn telkens veel bestaande organisatievormen, arbeids- en samenwerkingsrelaties, businessmodellen etc. geoptimaliseerd. Zo kunnen we weer even voort. Wij zien dat de houdbaarheid daarvan steeds korter wordt. Optimalisatie vermindert symptomen, maar lost de onderliggende knelpunten onvoldoende op. Daarnaast zijn en komen er door andere inzichten en nieuwe technologieën steeds meer mogelijkheden om het echt gewoon Anders te gaan doen. Zie voorbeelden als ThuisAfgehaald, SnappCar en AirBnB.

Fundamentele vernieuwingen gaan zeker niet alleen maar over grootse trajecten. Het zijn juist vaak kleine wezenlijke vernieuwingen waarmee je grote effecten kunt bereiken.

Wat is er nodig om tot fundamentele vernieuwing te komen?

Vanaf ons vijfde levensjaar neemt ons creatieve vermogen af. We worden al op de kleuterschool getraind om zo snel mogelijk tot dat ene juiste antwoord te komen. Eenmaal volwassen, zijn er diep ingesleten denk- en handelingspatronen ontstaan en zijn we ons vaak niet eens meer bewust van onze diepste aannames.

Het vraagt lef om, tegen de druk van onze snelle prestatiecultuur in, eerst te vertragen. Om opnieuw te kijken wat de bedoeling is, welke uitgangspunten van belang zijn en hoe je dat goed kan organiseren in een tijd van continu beweging.

Dat vraagt dus om een ‘gewoon andere’ aanpak om ons creatieve vermogen aan te spreken, zodat we ons eigen denk- en handelingspatronen overstijgen en echt fundamenteel vernieuwende oplossingen bedenken.

Zowel onze ervaring als de wetenschap geven drie elementen die cruciaal zijn om tot fundamentele vernieuwing te komen: herijken van ontwikkelde aannames, bewust stimuleren en faciliteren van het vernieuwingsproces en toevoegen van externe impulsen van buiten de organisatie.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij trainen ons creatieve brein dagelijks en het is onze passie en ons vak om het creatieve brein van onze klanten te activeren en te benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat we omringd worden door innovatieve oplossingen. We moeten dan wel anders leren kijken, denken en werken om dat ook te zien en te benutten. Wij helpen die vernieuwing graag tot stand komen door bijvoorbeeld:

  • Begeleiden en vormgeven van sociale innovatie;
  • Persoonsgebonden innovatie o.a. met behulp van de Innovatiepeilstok;
  • Conceptontwikkeling samenwerkings- en/of businessmodellen;
  • Helpen vormgeven van een vernieuwingsprogramma of -aanpak voor jouw vraagstuk;
  • (Mede) opzetten, organiseren en begeleiden van experimenten, proeftuinen en pilots die leiden tot nieuwe oplossingen;
  • Gidsen bij de samenstelling en begeleiding van innovatieteams;
  • Begeleiden van creatieve denk- en werksessies;
  • Verzorgen van maatwerktrainingen creatief denken en doorbraak-denken.

Benieuwd naar onze andere diensten? Bekijk dan de pagina’s over Eigentijds Leiderschap en Succesvol Samenwerken.