Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

krachtig Veranderen

De samenleving is volop in beweging. Het vraagt een grote wendbaarheid van mensen en organisaties om daar voldoende op te blijven aansluiten. Dat klinkt eenvoudig, maar vraagt nieuwe inzichten en expertise van directie, management en medewerkers.

Als je focust op resultaat, zul je nooit veranderen; als je focust op verandering, zul je resultaat zien.

3 belangrijke trends waar elke organisatie steeds meer mee te maken krijgt:

1. Toenemende complexiteit: veranderopgaven worden steeds complexer. Steeds meer mensen binnen en buiten de organisatie spelen er een rol in met ieder hun eigen belang. Daarnaast staan veranderingen steeds minder op zichzelf en is er een toenemende samenhang met andere ontwikkelingen en veranderopgaven.

2. Toenemende onvoorspelbaarheid: veel vernieuwingen en aanleidingen voor verandering komen steeds vaker “van buiten”. Van ICT en apps die bedrijfsmodellen volledig overhoop gooien tot gelijkgestemden in de samenleving die elkaar steeds makkelijker vinden en krachten bundelen.

3. Toenemende verandersnelheid: plannen zijn al achterhaald voordat ze klaar zijn. De ene beweging is nog niet ingezet of de volgende dient zich al weer aan. Veranderen is daarmee de maat, rust de uitzondering.

Met onze actuele veranderkundige expertise zijn wij graag jouw gids

Met een maatwerk aanpak versterken we de veranderkracht en wendbaarheid van en in de organisatie. Of we staan je als verandercoach terzijde bij complexe verandervraagstukken.

Een aantal voorbeelden:

  • Verandermanagement of verandercoaching
  • Vergroten van de wendbaarheid van mens en organisatie
  • Begeleiden bij en invoeren van een participatief ontwikkelaanpak
  • Organiseren van en begeleiden bij Participatief Veranderen (LSI)
  • Realiseren van gedragsverandering
  • Creëren van een gedeeld verbindend perspectief
  • Opnieuw passioneren van je organisatie of team
  • Creëren van echte betrokkenheid en eigenaarschap voor organisatieontwikkeling
  • Cultuurverandering (lees ook artikel De bedrijfscultuur succesvol veranderen)