Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

succesvol Samenwerken

Je hebt elkaar nodig om echt succesvol te zijn. Dat geldt voor mensen onderling, maar ook voor teams en organisaties. Samenwerken is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Verschillen in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Het vraagt om helder inzicht in de sterke en minder sterke kwaliteiten. En het vraagt om een houding om een ander een rol te gunnen.

Samen komen is een begin,
samen blijven is een vooruitgang,
samenwerken is een succes.

De samenleving verandert constant en steeds sneller. Klanten verlangen dat je meegaat met je tijd. Wil je als medewerker, team of organisatie succesvol zijn, dan moet je in alle opzichten flexibel zijn. Wij geloven dat samenwerking tussen personen, teams en organisaties dé manier is om die wendbaarheid te creëren.

Samenwerken begint met zelfinzicht: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Met inzicht in je goede en ‘slechte’ eigenschappen is het makkelijker op een goede manier met anderen samen te werken. Je weet wat je te bieden hebt én wat je van een ander nodig hebt. Je weet wat nodig is om echt complementair te zijn en samen te excelleren.

Aanbod

Onze bewezen, onconventionele Gilde-aanpak kan je blijvend verder helpen met vraagstukken op het gebied van succesvol Samenwerken.

Een aantal voorbeelden:

  • Ontwikkelen samenwerkingsstrategie voor teams of organisaties
  • Begeleiden bij zelfsturende of zelforganiserende teams
  • Teamcoaching, teamrolmanagement en teamontwikkeling
  • Inrichting en ontwikkeling ‘Regierol’ binnen (complexe) netwerkstructuren
  • Intervisiebegeleiding en intercollegiale consultatie
  • Fusiebegeleiding
  • Mediation bij samenwerkingsvraagstukken
  • Outdoorprogramma’s tbv teamvorming en samenwerken
  • Cultuurverandering (lees ook artikel De bedrijfscultuur succesvol veranderen)