Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

succesvol Samenwerken

Je hebt elkaar nodig om echt succesvol te zijn. Dat geldt voor mensen onderling, maar ook voor teams en organisaties. Wanneer je een organisatie wil blijven ontwikkelen, is een goede samenwerking tussen (multidisciplinaire) teams cruciaal. Samenwerken is alleen niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Verschillen in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Het vraagt om helder inzicht in de sterke en minder sterke kwaliteiten, verkenning van verschillende perspectieven, en het vraagt om een houding om een ander een rol te gunnen.

Samen komen is een begin,
samen blijven is een vooruitgang,
samenwerken is een succes.

De samenleving verandert constant en steeds sneller. Klanten verlangen dat je meegaat met je tijd. Wil je als medewerker, team of organisatie succesvol zijn, dan moet je in alle opzichten flexibel zijn. Wij geloven dat samenwerking tussen personen, teams en organisaties dé manier is om die wendbaarheid te creëren.

Samenwerken begint met zelfinzicht: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Met inzicht in je goede en ‘slechte’ eigenschappen is het makkelijker op een goede manier met anderen samen te werken. Je weet wat je te bieden hebt én wat je van een ander nodig hebt. Je weet wat nodig is om echt complementair te zijn en samen te excelleren.

Aanbod

Onze bewezen, onconventionele Gilde-aanpak kan je blijvend verder helpen met vraagstukken op het gebied van succesvol Samenwerken.

Een aantal voorbeelden:

  • Ontdekken van de bedoeling van je organisatie en deze praktisch laden en vormgeven in de praktijk
  • Teamontwikkeling (oa op basis van Lencioni en Tuckman)
  • Begeleiden naar zelfsturende of zelforganiserende teams
  • Deep Democracy: dialogen en besluitvorming met aandacht en waardering voor alle opvattingen.
  • Mediation bij samenwerkingsvraagstukken
  • Inrichting en ontwikkeling ‘Regierol’ binnen (complexe) netwerkstructuren
  • Fusie- en integratiebegeleiding
  • Cultuurverandering (lees ook artikel De bedrijfscultuur succesvol veranderen)
  • Intervisiebegeleiding en intercollegiale consultatie

Benieuwd naar onze andere diensten? Bekijk dan de pagina over Eigentijds Leiderschap.