Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Privacy verklaring

Datum laatste wijziging privacyverklaring: 27 juni 2019

Contactgegevens het Ontwikkelaarsgilde:
Nachtegaal 16
3962 TL Wijk bij Duurstede
085-8785297 | geregeld@gewoonAnders.nl

KvK-nummer: 32113747

het Ontwikkelaarsgilde vindt het belangrijk om je persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op www.hetontwikkelaarsgilde.nl (de website) en de diensten die wij aanbieden.

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een formulier op de website invult of als je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt.

Jouw gegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je er voor kiest om je gegevens niet te delen, kunnen wij je niet altijd van dienst zijn omdat er dan geen goede overeenkomst opgesteld kan worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geregeld@gewoonAnders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van de website www.hetontwikkelaarsgilde.nl en/of onze diensten hebben wij een of meerdere van de volgende gegevens van je nodig.

 • Naam (organisatie)
 • Functie/rol
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woon- of vestigingsadres
 • IBAN
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Geboorteplaats en datum
 • Nummer en geldigheid identificatiebewijs
 • Omzetgegevens

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Jouw gegevens blijven bewaard zolang je klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als je geen klant meer bij ons bent, zullen jouw gegevens bewaard blijven zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat niet (meer) nodig is, worden je gegevens volgens na onze bewaartermijn verwijderd.

 • Afhandeling van betalingen – Naam organisatie, contactpersoon, adres (7 jaar)
 • Afhandeling van offertes- Naam organisatie, contactpersoon, adres (7 jaar)
 • Opdrachtbevestigingen- Naam organisatie, contactpersoon, adres (7 jaar)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief – Naam en e-mailadres (7 jaar)
 • Verzenden van informatie over dienstverlening- Naam en e-mailadres (7 jaar)
 • Acquisitie – Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres  (7 jaar)
 • Het maken van deelnemerslijsten voor trainingen of andere activiteiten – Naam, e-mailadres, functie/rol (3 jaar)
 • Karakter, gedrags- en drijfveren- en andersoortige analyses – Naam, e-mailadres, functie/rol (3 jaar)
 • Het verrichten van betalingen – Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats en datum, IBAN, KvK-nummer, BTW-nummer, nummer en geldigheid identificatiebewijs, omzetgegevens (7 jaar)

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

 • Verwerkers
  De enige geautoriseerde verwerker van de persoonsgegevens is het Ontwikkelaarsgilde zelf. Zij dragen er zorg voor dat dit volgens de relevante wetgeving gebeurt met de juiste beveiliging.
 • Doorgifte
  Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies

Het Ontwikkelaarsgilde maakt gebruik van tracking cookies die géén privacygevoelige gegevens verzamelen. Voor meer informatie, lees onze cookieverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. Daarom raden we je aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. Wij zijn verplicht om daar op in te gaan;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van jou meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zoals hierboven vermeld heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar geregeld@gewoonAnders.nl.

Wil je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal bovenaan deze pagina.