Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Onze kijk op organisatieontwikkeling

Bij het Ontwikkelaarsgilde delen wij onze kijk op organisatieontwikkeling. Het geeft richting aan wat we doen en hoe we het doen, terwijl het ook ruimte biedt voor persoonlijke invulling door onze Gildemeesters.

Een succesvolle aanpak is in onze ogen gericht op eigentijds Leiderschap, succesvol Samenwerken en fundamenteel Vernieuwen.

Hoe goed mensen samenwerken, is afhankelijk van de samenstelling van een team en het gedrag van de individuen daarbinnen. De leider creëert een omgeving waarin goede ideeën uit het team naar boven worden gehaald.

Samenwerken voor één doel

Om een sterk, gemotiveerd team te vormen, moeten de persoonlijke ambities bij de team- en organisatiedoelen aansluiten. Op die manier werken mensen aan één gemeenschappelijk doel: het verbindend perspectief. Daarnaast is samenwerking succesvoller als mensen en teams qua competenties en eigenschappen complementair zijn. 

Gedrag bepaalt succes

Wij geloven dat de sleutel voor werkelijke verandering bij het gedrag van mensen ligt. Resultaten verbeteren als het gedrag van een medewerker beter aansluit op de ontwikkelingsfase van de organisatie. En wanneer de eigenschappen van teamleden elkaar aanvullen om zo de gedeelde ambities te realiseren.

Samen met de klant

Wij werken samen met de klant. We maken verbinding met de mensen in de organisatie. Op die manier vinden we sneller antwoord op vragen als: ‘Wie zijn er betrokken bij het vraagstuk?’ ‘Wat zijn hun belangen?’ Deze inzichten nemen we mee in de aanpak. De aanwezige kracht en expertise benutten we. We helpen de klant zélf dingen in te zien en daarmee aan de slag te gaan, waardoor wij overbodig worden. Zo creëren we duurzaam resultaat in termen van persoonlijke groei en betere samenwerking. 

Bewezen Gilde-aanpak

Vernieuwende oplossingen ontstaan door patronen te doorbreken. Alleen is dat niet zo eenvoudig, samen lukt dat prima. Door bijzondere technieken, methoden en programma’s komen we samen tot verrassende resultaten en oplossingen. Hoe we dat doen? Lees over onze unieke Gilde-aanpak.