Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Onze Meesterwerken

Samenwerken met het Ontwikkelaarsgilde is kiezen voor hoge kwaliteit. Onder andere deze klanten kozen voor onze bewezen onconventionele en stoutmoedige Gilde-aanpak. Samen creëren we meer impact bij ontwikkeltrajecten. Dankbaar zijn we voor onze mooie klanten en inspirerende opdrachten. Stuk voor stuk bedrijven waar onze andere aanpak, openheid en creativiteit gewaardeerd wordt en waar we blijvend resultaat achterlaten. Altijd weer anders. Trots op het resultaat. Wil je meer horen over deze of andere ervaringen? Of juist weten wat dit voor jou betekent? Neem gerust contact met ons op.

 

VX Company Software Development

, Onze Meesterwerken

Als organisatie op zoek gaan naar je identiteit en leidende principes, kan zomaar betekenen dat je moet gaan loslaten.

Onderling verzekerd

, Onze Meesterwerken

Werken vanuit de bedoeling. Als team samenwerken met hetzelfde doel voor ogen. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat?

Lokalis

, Onze Meesterwerken

Het oprichten van een buurtteamorganisatie voor Utrechtse gezinnen.

Noaberkracht – gemeenten Dinkelland & Tubbergen

, Onze Meesterwerken

Noaberkracht schakelde het Gilde in voor inspiratie m.b.t. een nieuw beloningssysteem (niet primair gebaseerd op geld).

Vopak Agencies

, Onze Meesterwerken

Leiderschapstraject voor alle leidinggevenden (NL en Be) om wendbaar en toekomstbestendig in een veranderende omgeving te blijven.

Gemeente Leudal

, Onze Meesterwerken

Een nieuwe positie in de samenleving vraagt voor de gemeenteambtenaren een nieuwe rol. Hoe breng je een mooie visie naar de praktijk?

Gemeente Berkelland

, Onze Meesterwerken

Hier voer(d)en we diverse opdrachten uit oa: ontwikkelen veranderaanpak, monitoring veranderopgave, ontwikkeling samenwerking teams

Iv-Consult, internationaal ingenieursbureau

, Onze Meesterwerken

Iv-Consult, een groot ingenieursbureau, wil bij medewerkers en MT de ‘soft skills’ verbeteren om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Lilianefonds

, Onze Meesterwerken

Op maat gesneden medewerkers tevredenheisonderzoek gevolgd door gerichte deep dive gesprekken voor gedragen verbeteragenda die hout snijdt.

Rabobank Regio Den Haag

, Onze Meesterwerken

Een goed team bouwen, waarin samengewerkt wordt, vraagt vertrouwen. Dat weten we vaak wel maar hoe realiseer je dat?

Kenteq, vakmanschap in techniek

, Onze Meesterwerken

Begeleiding op het gebied van cultuur, houding en gedrag bij de transformatie van kenniscentrum naar een private onderneming

Amaris zorggroep

, Onze Meesterwerken

Zelfsturing of -organisatie een mythe? Amaris bewijst het tegendeel. Geen doel op zich, maar resultante van een zorgvuldige ontwikkelproces

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

, Onze Meesterwerken

Verzorgen volledige post-hbo opleiding Veranderkunde en van de module Veranderkunde voor de post HBO Bedrijfskunde en Strategisch HRM.

Gemeente Overbetuwe

, Onze Meesterwerken

Deze gemeente bewijst hoe je succesvol een zorgnetwerk kunt bouwen en resultaten kunt boeken in zorgfinanciering obv vertrouwen.

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

, Onze Meesterwerken

Oa "organisatie-assessments" ontwikkeld en helpen uitvoeren om ontwikkelpotentieel van verschillende clusters in kaart te brengen

Parlan Jeugdzorg

, Onze Meesterwerken

Een grote omslag in organiseren van zorg heeft grote impact op de individuele professionals. Het Gilde hielp hen hierin mee te gaan

Gemeente Groningen

, Onze Meesterwerken

Sturen op resultaat in plaats van op inspanningen. Het Gilde maakte hiervoor een maatwerk systematiek en leidde een pool begeleiders op.

Brandweer Amsterdam – Amstelland

, Onze Meesterwerken

Brandweer Amsterdam-Amstelland zat met een aantal traditionele knelpunten, waar ze vernieuwende oplossingen voor zochten.

Gemeente Neder-Betuwe

, Onze Meesterwerken

Samen bouwen aan overkoepelende doelstellingen en coachend leiderschap door persoonlijke en teamcoaching.

Vivare, woningcorporatie

, Onze Meesterwerken

Teamontwikkeling en –coaching voor de afdeling Finance na het samenvoegen van de financiële afdelingen: verschil leren waarderen en benutten.

Utrecht Zorg

, Onze Meesterwerken

Vitaliteit en Motivatie bij Utrechtzorg
in het kader van
duurzame inzetbaarheid

Stichting openbaar onderwijs Tholen OcTho

, Onze Meesterwerken

Acht openbare scholen, samen in een nieuwe stichting, werken aan verbindend perspectief en slimme manieren van samenwerken

Gemeente Zoeterwoude

, Onze Meesterwerken

Training voor College en MT over het succesvol invullen en uitvoeren van de regierol en samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

GGN incasso en deurwaarders

, Onze Meesterwerken

Begeleiding van missie, visie en strategieontwikkeling en tegelijkertijd bouwen aan een succesvol leidinggevend team.

FlexFront, partner in hypotheken

, Onze Meesterwerken

Opzetten en ontwikkelen
HR-beleid en adviseren
van het management hierover.

Bronovo ziekenhuis

, Onze Meesterwerken

Diverse ondersteuningstrajecten
op gebied van HRM
en mensontwikkeling

Vara omroeporganisatie

, Onze Meesterwerken

Diverse trajecten op gebied van teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken

Regio Rivierenland

, Onze Meesterwerken

Tien gemeenten in de regio werken samen om grootschalige veranderingen te realiseren.

Ymere wooncorporatie

, Onze Meesterwerken

Teamontwikkeling van diverse teams door jezelf en elkaar goed te leren kennen en met elkaar een verbindend perspectief te creëren

Brandweer Nederland

, Onze Meesterwerken

Ontwikkeling kwaliteitsysteem brandweer (Cicero), Leerarena's (Lerend Vermogen) en BrandVeilig Leven zijn enkele projecten voor Brandweer NL

Amstelring zorg

, Onze Meesterwerken

Ontwikkeling van en begeleiding bij de invoering van intergraal management

Gemeente Nijmegen

, Onze Meesterwerken

Diverse trajecten en (team)trainingen voor gemeente, diverse directies en afdelingen en de NijmegenSchool ogv Leiderschap, HRM en Veranderen

NTR omroeporganisatie

, Onze Meesterwerken

Fusievoorbereiding en begeleiding van omroepen NOT, Teleac en RVU tot de nieuwe omroeporganisatie NTR

Brandweer Nijmegen

, Onze Meesterwerken

Ontwikkelen en invoeren "Meer Rood op Straat", programma om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten in de samenleving

GHOR Zeeland

, Onze Meesterwerken

Spelenderwijs aan de slag met samenwerken om daarmee de teamissues op tafel te krijgen en op te lossen

Cordaan zorg

, Onze Meesterwerken

Leiderschapsontwikkeling managementteam, inclusief individuele en teamcoaching

Brandweer Zuid-Holland

, Onze Meesterwerken

Voor elke organisatie en ook binnen de veiligheid, is het van groot belang te leren van ervaringen en de lessen hieruit te delen met anderen

Kuwait, Petroleum Research & Technology

, Onze Meesterwerken

‘Creatief denken’ voor een internationaal lab-team: hoe openen we onze mind en halen we meer uit onze research & development?

Vreugdenhil plantenkwekerij

, Onze Meesterwerken

Fusiebegeleiding en integratie van teams, culturen en werkwijzen

Zayaz woningcorporatie

, Onze Meesterwerken

Begeleiding bij invoering "het nieuwe werken" en daarmee gepaarde nieuwe manier van samenwerken

Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken

, Onze Meesterwerken

Begeleiding en coaching van bestuur en zittingscommissie in professionalisering en samenwerking

Ministerie VROM

, Onze Meesterwerken

Om de samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zijn alle processen samen met de mensen "herijkt"

GroenLinks-fractie Gemeente Renkum

, Onze Meesterwerken

GroenLinks Renkum zocht inspiratie en begeleiding bij de invulling van de nieuwe rol van de raadsleden in de participatiesamenleving.