Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Onze Meesterwerken

Samenwerken met het Ontwikkelaarsgilde is kiezen voor hoge kwaliteit. Onder andere deze klanten kozen voor onze bewezen onconventionele en stoutmoedige Gilde-aanpak. Samen creëren we meer impact bij ontwikkeltrajecten. Dankbaar zijn we voor onze mooie klanten en inspirerende opdrachten. Stuk voor stuk bedrijven waar onze andere aanpak, openheid en creativiteit gewaardeerd wordt en waar we blijvend resultaat achterlaten. Altijd weer anders. Trots op het resultaat. Wil je meer horen over deze of andere ervaringen? Of juist weten wat dit voor jou betekent? Neem gerust contact met ons op.

 

VX Company Software Development

Als organisatie op zoek gaan naar je identiteit en leidende principes, kan zomaar betekenen dat je moet gaan loslaten.

Onderling verzekerd

Werken vanuit de bedoeling. Als team samenwerken met hetzelfde doel voor ogen. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat?

Lokalis

Het oprichten van een buurtteamorganisatie voor Utrechtse gezinnen.

Noaberkracht – gemeenten Dinkelland & Tubbergen

Noaberkracht schakelde het Gilde in voor inspiratie m.b.t. een nieuw beloningssysteem (niet primair gebaseerd op geld).

Vopak Agencies

Leiderschapstraject voor alle leidinggevenden (NL en Be) om wendbaar en toekomstbestendig in een veranderende omgeving te blijven.

Gemeente Leudal

Een nieuwe positie in de samenleving vraagt voor de gemeenteambtenaren een nieuwe rol. Hoe breng je een mooie visie naar de praktijk?

Gemeente Berkelland

Hier voer(d)en we diverse opdrachten uit oa: ontwikkelen veranderaanpak, monitoring veranderopgave, ontwikkeling samenwerking teams

Iv-Consult, internationaal ingenieursbureau

Iv-Consult, een groot ingenieursbureau, wil bij medewerkers en MT de ‘soft skills’ verbeteren om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Lilianefonds

Op maat gesneden medewerkers tevredenheidsonderzoek gevolgd door gerichte deep dive gesprekken voor gedragen verbeteragenda die hout snijdt.

Rabobank Regio Den Haag

Een goed team bouwen, waarin samengewerkt wordt, vraagt vertrouwen. Dat weten we vaak wel maar hoe realiseer je dat?

Kenteq, vakmanschap in techniek

Begeleiding op het gebied van cultuur, houding en gedrag bij de transformatie van kenniscentrum naar een private onderneming

Amaris zorggroep

Zelfsturing of -organisatie een mythe? Amaris bewijst het tegendeel. Geen doel op zich, maar resultante van een zorgvuldige ontwikkelproces

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Verzorgen volledige post-hbo opleiding Veranderkunde en van de module Veranderkunde voor de post HBO Bedrijfskunde en Strategisch HRM.

Gemeente Overbetuwe

Deze gemeente bewijst hoe je succesvol een zorgnetwerk kunt bouwen en resultaten kunt boeken in zorgfinanciering obv vertrouwen.

Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

Oa "organisatie-assessments" ontwikkeld en helpen uitvoeren om ontwikkelpotentieel van verschillende clusters in kaart te brengen

Parlan Jeugdzorg

Een grote omslag in organiseren van zorg heeft grote impact op de individuele professionals. Het Gilde hielp hen hierin mee te gaan

Gemeente Groningen

Sturen op resultaat in plaats van op inspanningen. Het Gilde maakte hiervoor een maatwerk systematiek en leidde een pool begeleiders op.

Brandweer Amsterdam – Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland zat met een aantal traditionele knelpunten, waar ze vernieuwende oplossingen voor zochten.

Gemeente Neder-Betuwe

Samen bouwen aan overkoepelende doelstellingen en coachend leiderschap door persoonlijke en teamcoaching.

Vivare, woningcorporatie

Teamontwikkeling en –coaching voor de afdeling Finance na het samenvoegen van de financiële afdelingen: verschil leren waarderen en benutten.

Utrecht Zorg

Vitaliteit en Motivatie bij Utrechtzorg
in het kader van
duurzame inzetbaarheid

Stichting openbaar onderwijs Tholen OcTho

Acht openbare scholen, samen in een nieuwe stichting, werken aan verbindend perspectief en slimme manieren van samenwerken

Gemeente Zoeterwoude

Training voor College en MT over het succesvol invullen en uitvoeren van de regierol en samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

GGN incasso en deurwaarders

Begeleiding van missie, visie en strategieontwikkeling en tegelijkertijd bouwen aan een succesvol leidinggevend team.

FlexFront, partner in hypotheken

Opzetten en ontwikkelen
HR-beleid en adviseren
van het management hierover.

Bronovo ziekenhuis

Diverse ondersteuningstrajecten
op gebied van HRM
en mensontwikkeling

Vara omroeporganisatie

Diverse trajecten op gebied van teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken

Regio Rivierenland

Tien gemeenten in de regio werken samen om grootschalige veranderingen te realiseren.

Ymere wooncorporatie

Teamontwikkeling van diverse teams door jezelf en elkaar goed te leren kennen en met elkaar een verbindend perspectief te creëren

Brandweer Nederland

Ontwikkeling kwaliteitsysteem brandweer (Cicero), Leerarena's (Lerend Vermogen) en BrandVeilig Leven zijn enkele projecten voor Brandweer NL

Amstelring zorg

Ontwikkeling van en begeleiding bij de invoering van intergraal management

Gemeente Nijmegen

Diverse trajecten en (team)trainingen voor gemeente, diverse directies en afdelingen en de NijmegenSchool ogv Leiderschap, HRM en Veranderen

NTR omroeporganisatie

Fusievoorbereiding en begeleiding van omroepen NOT, Teleac en RVU tot de nieuwe omroeporganisatie NTR

Brandweer Nijmegen

Ontwikkelen en invoeren "Meer Rood op Straat", programma om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten in de samenleving

GHOR Zeeland

Spelenderwijs aan de slag met samenwerken om daarmee de teamissues op tafel te krijgen en op te lossen

Cordaan zorg

Leiderschapsontwikkeling managementteam, inclusief individuele en teamcoaching

Brandweer Zuid-Holland

Voor elke organisatie en ook binnen de veiligheid, is het van groot belang te leren van ervaringen en de lessen hieruit te delen met anderen

Kuwait, Petroleum Research & Technology

‘Creatief denken’ voor een internationaal lab-team: hoe openen we onze mind en halen we meer uit onze research & development?

Vreugdenhil plantenkwekerij

Fusiebegeleiding en integratie van teams, culturen en werkwijzen

Zayaz woningcorporatie

Begeleiding bij invoering "het nieuwe werken" en daarmee gepaarde nieuwe manier van samenwerken

Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Begeleiding en coaching van bestuur en zittingscommissie in professionalisering en samenwerking

Ministerie VROM

Om de samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zijn alle processen samen met de mensen "herijkt"

GroenLinks-fractie Gemeente Renkum

GroenLinks Renkum zocht inspiratie en begeleiding bij de invulling van de nieuwe rol van de raadsleden in de participatiesamenleving.