Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

gemeente Berkelland Veranderende Samenleving, Vernieuwd bestuur

De gemeente Berkelland gemeente is ontstaan uit de gemeentelijke herindeling van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Met rond de 45.000 inwoners is het de op één na grootste gemeente in de Achterhoek.

Het Ontwikkelaarsgilde heeft diverse veranderopdrachten uitgevoerd bij de gemeente Berkelland. Algemeen directeuren Janet Wildeman en Judith Harmsen waren de opdrachtgevers. Judith vertelt..

Slank, daadkrachtig en flexibel

Dat zijn de speerpunten van de gemeente. We willen een kleine doelgerichte organisatie zijn die daadkrachtig genoeg is om dingen aan te pakken. Met flexibel geven we aan dat we anticiperen op veranderingen in de samenleving, dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Deze visie was er al en is kracht bijgezet met het coalitieprogramma ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.

De samenleving is veranderd en blijft veranderen. We ontwikkelen naar een samenleving die zelf dingen oppakt, als bestuur zijn we daar dienend aan en sluiten we aan op initiatieven van inwoners. Ze kunnen altijd meer dan je denkt, als je maar vertrouwt op hun kracht en kunde en hun talent gebruikt. Zo kijken we naar inwoners maar ook naar de mensen intern. Als je verantwoordelijkheid geeft, loslaat en ruimte geeft om te ontwikkelen komen de talenten naar boven.

Noaberschap

De vier kernen hebben ieder rond de 10.000 inwoners, dit zijn heel hechte gemeenschappen. Uit een onderzoek van Binnenlandse Zaken bleek dat 90% van de volwassenen binnen onze gemeente vrijwilligerswerk doet, waarvan 60% meer dan 8 uur per week. Onze bewoners doen veel voor elkaar, dat komt voort uit het vroegere Noaberschap, er wordt voor elkaar gezorgd.

Als gemeente gaan we er dan ook van uit dat de inwoners zelf beter zijn in het vinden en uitvoeren van oplossingen. Wij kunnen wel vanachter ons bureau een economisch beleidsplan schrijven maar uiteindelijk hebben de ondernemers met hun slimme oplossingen meer in de melk te brokkelen. We zitten daarom in dezelfde netwerken, hebben goed contact. Als overheid nemen we de rol aan die ons past en dat is niet die van een soort superregelaar die verwachtingspatronen neerzet die niet waar te maken zijn. Deze instelling vraagt wel een verandering van de gemeente.

Koploper

We zijn als gemeente redelijk koploper in Nederland wat betreft organisatieontwikkeling en we waren op zoek naar adviseurs met een nog bredere blik, ook buiten de overheid. In het verleden heeft een medewerker mij op Léon gewezen en in december heb ik hem uitgenodigd voor een gesprek. Het klikte en het kwam ook op het goede moment, drie weken later kregen ze de veranderopdracht.

Professionals in innovatie

Ik zie het Ontwikkelaarsgilde als een groep mensen die elkaar als groep versterkt en waarin een ieder ook als individu in zijn kracht staat. Als je als zelfstandige kiest voor het Gilde brengt dat ook iets mee in de manier waarop je naar de dingen kijkt.

Meestal heb je klassieke adviseurs of adviseurs die heel innovatief zijn maar dat niet zakelijk vorm kunnen geven. Het Ontwikkelaarsgilde heeft beide, zij zijn professionals in innovatie!