Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Rabobank Regio Den Haag Bouwen aan vertrouwen

Een goed team bouwen, waarin samengewerkt wordt, vraagt vertrouwen. Dat weten we vaak wel en begrijpen we ook, maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Lencioni maakte dat heel helder in de figuur onder: Eerst bouwen aan vertrouwen, dan de rest.

 

Ralph van Rhijn van Rabobank Regio Den Haag aan het woord:

Eerst bouwen aan vertrouwen, dan pas de rest!

Het HR team bestond uit een aantal medewerkers (HR adviseurs en HR medewerkers). Later zijn hier ook 2 recruiters aan toegevoegd. Onze afdeling bestond uit ‘eilandjes’. Iedereen voerde de werkzaamheden uit en keek vooral naar zijn eigen taken. Dat betekende dan dus ook, dat de samenwerking niet heel erg van de grond kwam.

 

Vaak hadden we discussies in onze werkoverleggen en dat ging er soms best hard aan toe. De discussies waren vooral inhoudelijk van aard. Procesniveau en gevoelsniveau werden nauwelijks besproken en daar gebeurde natuurlijk ontzettend veel. Juist die niveau’s zijn enorm belangrijk, maar doordat er weinig vertrouwen, begrip en empathie voor elkaar was, gingen we de gesprekken die er echt toe deden uit de weg.

 

Achterdocht en wantrouwen voerde de boventoon. Daarnaast waren we erg competitief naar elkaar toe, we waren vooral ‘in gevecht’ met elkaar. Echt naar elkaar luisteren in overleggen was er niet bij. Als er fouten gemaakt werden, kregen we dat flink te horen. Om het teamgevoel en begrip te vergroten hadden we wel meerdere teamsessies gehad, maar echte stappen maakten we niet.

Om het teamgevoel en begrip te vergroten hadden we wel meerdere teamsessies gehad, maar echte stappen maakten we niet. De achterdocht en het wantrouwen bleven. Eigenlijk heb ik me ook nooit zo gerealiseerd hoeveel last ik van deze situatie gehad heb en hoeveel stress en spanning dat met zich mee bracht. Dat merkte ik eigenlijk pas nadat Christina in ons team startte.

Aanpak

Toen Christina bij ons team kwam veranderde er veel. We hebben allemaal meerdere individuele gesprekken gevoerd. Daarnaast ook teamoverleggen, teamsessies etc. We zijn enorm naar elkaar toegegroeid, doordat zij echt luisterde naar ons. Oprechte interesse had in wie we zijn en wat we doen. Door goed door te vragen, ons echt te coachen, liefdevol met oprecht goede bedoelingen veranderde onze instelling en de sfeer in het team al snel. Zij spiegelde ons gedrag, maakte onze blinde vlekken zichtbaar, zonder een persoonlijk belang of een dubbele agenda. Haar inlevingsvermogen en empathie maken dat ik meer durf en wil vertellen wat me dwars zit en hier dan dus ook open over ben. Als er fouten werden gemaakt, keek zij naar wat er verkeerd was gegaan en hoe het opgelost kon worden.

 

Een tweede stap was vervolgens hoe we het in de toekomst konden voorkomen. Daarnaast trok zij gedrag en persoon uit elkaar. In zoverre dat helder werd dat je als persoon niet slecht was, als je bv fouten maakte, of een mening of oordeel ergens over had. In teamsessies werden we gevraagd ons zelf te laten zien, te vertellen wie we echt zijn, wat onze overtuigingen zijn en hierover met elkaar in gesprek te zijn. Met respect en oprechte interesse.