Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Noaberkracht Nieuw beloningsbeleid

Een compleet nieuw beloningssysteem voor de medewerkers van Noaberkracht, een samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Dat is de insteek. Een systeem waarbij het basissalaris en de functieschalen blijven bestaan, maar waarbij het bonusbudget – gekoppeld aan individuele prestaties – wordt geschrapt en wordt vervangen door teambudgetten, vertelt Rémon Workel, die als veranderadviseur bij Noaberkracht werkzaam is. “Op die manier willen we vooral talenten en samenwerking belonen. Centraal staat dat een niet-financiële beloning meer waard is dan een financiële beloning. Maar hoe geef je dat concreet vorm?” Noaberkracht ontwikkelde zelf ideeën en schakelde het Ontwikkelaarsgilde in voor extra inspiratie.

Onze aanpak

De Gildemeesters van het Ontwikkelaarsgilde kiezen, zeker bij vernieuwingsprojecten, graag voor een onconventionele aanpak. Ze organiseerden inspiratiesessies waarbij bestaande ideeën tegen het licht werden gehouden en mensen geprikkeld werden om met nieuwe ideeën te komen en deze uit te werken. “Een succes”, meent Workel. “Ze weten mensen te inspireren. Door andere voorbeelden te noemen, dóór te vragen en uit te nodigen out-of-the-box te denken. Ook gaven ze goede feedback op al bestaande ideeën. Fijn om te horen dat we al op de goede weg zaten.”

De Gildemeesters prikkelden de medewerkers om belonen breder te zien: geluk centraal zetten en kijken hoe je elkaar kunt waarderen. In de laatste inspiratiesessie ervaarden de aanwezigen hoe je dankzij ‘wichtelen’ en de ‘Disney-strategie’ tot allerlei creatieve én haalbare mogelijkheden komt.

Onder het motto ‘practice what you preach’ stelden Rinske en Christina zelf stoutmoedig en onconventioneel voor om ze geen standaardbeloning te geven, maar een ‘passende beloning, afhankelijk van wat het werk de opdrachtgever waard is’. Workel heeft inmiddels een passende beloning voor ogen: “Ze zijn heel creatief, hebben leuke ideeën en zijn altijd op zoek naar ontwikkeling. Wij willen de dames tot een bepaald bedrag een congres, workshop of spreker laten kiezen, wat ze weer verder helpt.”

Workel kijkt met een goed gevoel terug op de inspiratiesessies. “De mensen van het Gilde weten waar ze het over hebben, zijn enthousiast en hebben een no-nonsense instelling. Dat was erg prettig en effectief.”

Het resultaat

Er liggen nu tal van praktische, creatieve en direct toepasbare ideeën op tafel. Workel: “Door de inspiratiesessie zijn we ook tot het inzicht gekomen om goede ideeën direct in te voeren, en niet eerst weer besluitvorming af te wachten. Zo gaan we per direct een teambudget invoeren: een bedrag per team, wat ze kunnen verdelen. Kiezen ze echter voor een teamactiviteit zoals een cursus waardoor de teamontwikkeling wordt gestimuleerd, dan wordt het budget flink verhoogd.”

Medewerkers en Ondernemingsraad zijn positief en enthousiast. “We kregen de handen op elkaar voor de nieuwe plannen De OR heeft al laten weten blij te zijn dat er eindelijk een beloningsbeleid ligt die passend is bij de soort organisatie die zij willen zijn. Als alles goed gaat, ligt er binnenkort een geheel nieuw beloningsbeleid, dat uniek is in onze sector.”