Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Lilianafonds Luisteren naar medewerkers om samen te vooruit te komen

Het werk in de not-for-profit sector staat continue en steeds meer voor de taak de eigen werkzaamheden te profileren en (verder) te professionaliseren. Stakeholders vragen organisaties in toenemende mate te laten zien wat ze doen, voor wie, met welk resultaat en tegen welke kosten.

Kwaliteit kunnen leveren impliceert dat organisaties weten wat financiers en donateurs wensen en hoe ze (vrijwillige) medewerkers optimaal in staat stellen te kunnen functioneren binnen de organisatie.

Liliane Fonds heeft een nieuwe koers uitgezet en is hard op weg om de organisatie door te ontwikkelen. De intrinsieke motivatie van de (vrijwillige) medewerkers is erg hoog en iedereen werkt hard . Liliane Fonds koestert haar (vrijwillige) medewerkers en zoekt naar een manier om hen voldoende bij de organisatie doorontwikkeling te betrekken zonder hen te overvragen. Daarnaast wil zij graag gewezen worden op eventuele blinde vlekken, ook voor een gedegen nieuw meerjarenbeleid.

Het Gilde hielp hen met die vraag door in een kick off te komen tot de kern van wat men nu eigenlijk echt wilde weten en bereiken. Dit resulteerde het opstellen en uitzetten van een op maat gesneden, compacte digitale vragenlijst. Door het gebruik van helder taalgebruik, actieve vragen en door de hoge respons vormde dit een ideale basis voor open dialogen over de uitkomsten zodat er ook samen wordt gewerkt aan oplossingen en verbetermogelijkheden.

Liliane Fonds gaat ervaren welke ontwikkelkracht het oplevert als je echt werk maakt van  medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.