Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Met Kenteq samen verder

Doelgericht ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek, is de belofte van Stichting Kenteq. Kenteq maakt dit waar met kwalitatief hoogwaardige leermiddelen, examendiensten, cursussen en loopbaaninstrumenten voor leerlingen en werknemers.

Doordat Kenteq continu in verbinding staat met onderwijs en bedrijfsleven, slaan zij de belangrijke brug tussen theorie en praktijk. Kenteq-professionals beschikken over de laatste vaktechnische inzichten. Vraagstukken worden hierdoor vertaald naar passende en concrete opleidings-, scholings- en begeleidingsproducten en -diensten tot en met MBO 4 niveau.

Kenteqs dienstverlening heeft een imposante staat van dienst, ondersteund door branches en opleidingsfondsen. Kenteq is bij uitstek dé partner voor gespecialiseerd vakmanschap in de techniek.

Transformatie

Momenteel transformeert Kenteq van kenniscentrum naar een private onderneming. Het Ontwikkelaarsgilde helpt Kenteq bij dit traject als specialist op het gebied van cultuur, houding en gedrag. Wij begeleiden ze stap voor stap door deze transitie om in augustus een succesvolle start als onderneming te maken. Eerst door de aftrap te verzorgen en daarna door het opbouwteam te begeleiden.

Lars Schlaman vertelt graag over zijn ervaring met het Ontwikkelaarsgilde:
“Onze heidedagen eind vorig jaar zijn (be)geleid door het Gilde, dit hebben we als prettig en constructief ervaren. Ze namen de tijd om, ook voorafgaand aan de sessie, van iedereen de motivatie te horen, wat ze drijft en zeker ook punten te noemen waarvan ze vinden dat het anders of efficiënter kan. Tijdens de sessie hielden ze de vaart er goed in en wisten ze ook het programma en het doel in de gaten te houden.

Scherp en actief

Vooral de combinatie van discussiëren tijdens en rondom diverse activiteiten zorgden voor continue aandacht en scherpe feedback vanuit de organisatie. Door iedereen scherp te houden en actief te laten meedoen was iedereen betrokken. Ook de mensen die je normaal gesproken niet of nauwelijks hoort, gaven ook hun mening en leverden constructieve bijdragen. Veel verhalen en meningen werden gedeeld, dit werd altijd weer goed teruggebracht naar de essentie van de sessie.

Helder en gedragen

Het resultaat is dat iedereen weer met de neuzen dezelfde kant op staat. Dat is wat Kenteq, in de huidige situatie, nodig heeft. Er moet een heldere en gedragen missie komen, hiervoor is een goede basis gelegd. Alle medewerkers blijven en willen hier aan bijdragen, als één organisatie! Na de sessie ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Niet als medewerker van een bedrijf maar als belangrijk onderdeel van een organisatie.

De beleving van de mensen en het doel waar we met zijn allen aan werken is voor iedereen duidelijk en het is goed geborgd. Het is nu de uitdaging om dit vast te houden en verder te bouwen aan een zelfstandige organisatie, waarin iedereen aan hetzelfde doel werkt en (dus) de klant centraal stelt.

Outside the box

Het Ontwikkelaarsgilde heeft de mensen van Kenteq uitgedaagd om ‘outside the box’ te denken en daar de meerwaarde van laten zien. Het draait niet om ieder individu, maar om het samen voor de klant.”