Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Iv Consult Iv-PROVE

Iv-Consult, een succesvol ingenieursbureau met projecten van wereldfaam, wil de ‘soft skills’ verbeteren. Doel is door het optimaliseren van de interne en externe communicatie prettiger en effectiever samen te werken en door het ontwikkelen van innovatieve en creatieve denkpatronen nóg beter voorbereid te zijn op de toekomst.

De aanpak

Nog voordat het Ontwikkelaarsgilde in beeld komt, doet Iv-Consult zelf een belangrijke eerste stap: het managementteam ontwikkelt een aanpak door de in hun ogen belangrijke kernbegrippen Innovative, Value for clients, Powerful, Reliable, Operational excellence, Value based en Efficient experts te benoemen, waarvan de eerste letters het woord Iv-PROVE vormen.

Aan de Gildemeesters van het Onwikkelaarsgilde, de taak om ook de overige circa 100 medewerkers bij dit gedachtegoed te betrekken, draagvlak te creëren en te trainen. Een ambitieus project, stelt Ageet Adriani, bureaumanager bij Iv-Consult en projectleider van het Iv-Prove traject. “Inhoudelijk zit het snor, onze ingenieurs leveren topprestaties. Maar voor een groot aantal is goede communicatie, feedback geven en ontvangen, en bijvoorbeeld out-of-the-box denken een uitdaging. Een verbeterslag is noodzakelijk, maar het is belangrijk dat we allemaal eerst het belang inzien en daarna die persoons- en cultuurverandering inzetten.”

Het Ontwikkelaarsgilde startte het project met het organiseren van een sessie, waarvoor alle medewerkers werden uitgenodigd. Na de introductie van het concept ‘Iv-Prove’, dat tot dan nog niet bij iedereen leefde, was het tijd voor het Iv-Prove-café, waarin groepjes brainstormen over een thema en op een flap-over opschrijven wat ze hebben en wat ze misten, en welke vier daarvan de belangrijkste zijn. De dag werd afgesloten met een discussie en een troubadour die op hilarische wijze alles nog eens de revue laat passeren. Een goed idee, oordeelt Ageet. “We hoorden wat Iv-Prove inhoudt en werden ons bewust van het belang ervan. De discussie was een beetje te veel van het goede, maar de troubadour was geweldig. De humor leidde tot meer inprenting, maar vooral ook tot een positieve houding: iedereen stond op en deed mee.”

Het tweede deel van het project bestond uit diverse soft-skill trainingen. Alle medewerkers kregen in groepjes van circa 20 personen trainingen over inzicht in gedrag en drijfveren, communiceren met impact, succesvol samenwerken (met gebruikmaking van professionele trainingsacteurs die verschillende persoonlijkheidstypen speelden) en innovatieve en creatieve denktechnieken.

Ageet Adriani is positief over het door het Gilde verzorgde traject: “Wij waren kritisch, maar dat was voor het Gilde geen enkel probleem. Integendeel. In goed overleg hebben we samen met het Ontwikkelaarsgilde het traject opgetuigd, samen bepaald wat er precies werd aangeboden. Er is echt maatwerk geleverd. Ook gaandeweg is de aanpak veranderd door voortschrijdend inzichten. Hierdoor is de effectiviteit optimaal geweest.”

Het resultaat

De mensen van Iv-Consult zijn zich nu meer bewust van het belang van goede communicatie en zijn mondiger geworden, vertelt Ageet. “We hebben gereedschappen gekregen die we nu inzetten. Zo zijn we ervan bewust dat onze mening telt, delen we bevindingen, gaan we op een andere manier met elkaar om, is er minder ‘ruis op de lijn’ en geven we elkaar eerder feedback, zowel positieve als negatieve.”

Innovatief en creatief denken heeft nog wel wat meer aandacht nodig. “Vastgeroeste patronen in denken en doen doorbreek je niet eenvoudig. Out-of-the-box denken, mindmappen, met een andere ‘hoed’ op denken… we kennen de theorie, maar dit in de praktijk toepassen is toch nog een uitdaging. We waren onbewust onbekwaam, zijn nu bewust onbekwaam, maar willen nog groeien naar onbewust bekwaam.”