Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

GroenLinks Renkum nieuwe rol raadslid in participatiesamenleving

Hoe geef je in een participatiesamenleving als raadslid invulling aan je rol? Hoe is het gesteld met het democratisch gehalte als je als raad veel overlaat aan inwoners? En hoe kun je participatie aanmoedigen? Prangende vragen waar de GroenLinks-fractie van de gemeente Renkum, die op zich al goed op weg is, tegenaan liep. Vice-fractievoorzitter en raadslid Eveline Vink dacht direct aan gildemeester Rinske Evers. “Een vrouw met veel kennis, inzicht en inspirerende ideeën. Een vrouw die de juiste vragen weet te stellen en mensen inspireert om zelf met antwoorden te komen.”

 ONZE AANPAK

Gildemeester Rinske verzorgde een workshop, waarbij de deelnemers na een ludieke kennismaking met een praktijkcasus aan de slag gingen. Praktische opdrachten die nauw aansloten bij de dagelijkse praktijk en uitnodigden tot spannende discussies over zaken als democratische legitimatie, participatiethermometer, transparantie, loslaten en (budget)verantwoordelijkheid, kaders stellen, en de stap van ‘besluitvormingsmachine’ naar ‘procesorganisator en procesbewaker’.

Typerend voor Rinske is het stellen van prikkelende, onverwachte vragen, die de deelnemers aan het denken zetten, vertelt Eveline. “Geen voorgekauwde antwoorden op een presenteerblaadje, maar vragen waardoor je op een andere manier gaat kijken. Rinske doet soms een paar stappen achteruit en komt dan met vragen die soms ook vanzelfsprekendheden op losse schroeven zetten. Dat doet zij bovendien op een open, ontwapenende, toegankelijke manier. Een manier die activeert en uitnodigt om mee te doen. Een heel prettige aanpak.”

Rinske weet niet alleen veel over veranderingsprocessen, ze beschikt ook over inhoudelijke kennis. Daarbij laat zij zich niet verleiden om te veel op de inhoud in te gaan, vindt Eveline. “Ze focust nadrukkelijk op ons proces, niet op de inhoud. Dat is haar grote kracht. Op de achtergrond is haar kennis en ervaring aanwezig, waardoor ze ons begrijpt en kan sturen. Ze inspireert ons om zelf te ontdekken, te discussiëren, antwoorden te vinden. Het is ons leerproces, onze invulling van deze democratische uitdaging.”

HET RESULTAAT

De aanpak heeft vooral helderheid gebracht. Helderheid over de dilemma’s, het spanningsveld, het proces, de uitdagingen. Eveline: “Het niveauverschil binnen de (toekomstige) fractie is verminderd en we zijn ons meer bewust van de vragen die voor ons liggen. We hebben goed zicht op het speelveld en kunnen op niveau de discussie voeren: met fractie, raad en inwoners. Er zijn geen goede of foute antwoorden, we zijn op zoek naar ónze antwoorden. We gaan ook in de nieuwe raad aan de slag met overheidsparticipatie. Balans zoeken tussen loslaten en verantwoordelijkheid dragen. Tussen wensen en visie. Tussen informeren, consulteren, adviseren, coproductie of overdracht. We hebben veel aan Rinske en haar aanpak gehad. Over enige tijd hebben we ongetwijfeld baat bij een vervolgsessie.”

De fractie kijkt met een goed gevoel terug op de workshop. “Prikkelende vragen en een open sfeer zorgden ervoor dat we verder komen in ons leerproces. Heel waardevol.”