Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

GHOR Met een sterk team naar een sterke toekomst

“In de aanloop van de regionalisering van onze veiligheidsregio Zeeland vonden we het van belang de samenwerking binnen en positionering van ons GHOR-team te versterken. We waren een team van beperkte grootte, maar veel taken lagen op ons bordje. Een goede samenwerking was nodig om al die taken succesvol uit te kunnen voeren”. Aan het woord zijn Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid Zeeland en directielid van de Veiligheidsregio Zeeland en Jan Rotte, teamleider GHOR. “Om met deze vraagstukken aan de slag te gaan hebben wij het Ontwikkelaarsgilde gevraagd ons daarbij te helpen door het organiseren en begeleiden van een aantal teamdagen.”

“Om goed te kunnen samenwerken is het van belang om elkaar goed te leren kennen. Niet alleen in je vak, maar ook als mens achter de professional. Dat leverde ons veel op. Soms waren we verrast hoe weinig we eigenlijk van elkaar wisten buiten het werk om. En door daar aandacht voor te hebben creëerden we een andere band dan die we daarvoor hadden. Vanuit die verbinding was het thema ‘samenwerken’ een logisch vervolg. Daarbij gingen we spelenderwijs aan de slag met het samenwerken door met elkaar te gaan vliegeren. Dit was een krachtige metafoor. Het werd heel duidelijk wie zelf de eigen de lucht in wilde krijgen en wie juist eerst een ander wilde helpen.

Deze patronen waren dezelfde als die we ook in ons dagelijks werk tegenkwamen en werden daardoor makkelijker bespreekbaar en verwachtingen van elkaar konden we zo tastbaar maken. Dit leverde ons inzicht op in welke zaken we graag in de toekomst wilden behouden en waarvan we afscheid wilde nemen, zowel als GHOR-team, maar ook voor iedere collega persoonlijk. Uiteindelijk clusterden we alle uitkomsten in een drietal ontwikkelthema’s:

  1. Beleid
  2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en
  3. Operationele GHOR

Rondom deze thema’s hebben we werkgroepen gemaakt die er mee aan de slag gingen. Op onze volgende bijeenkomst presenteerden de werkgroepen hun uitkomsten aan elkaar en in een steeds wisselende samenstelling gingen we over de thema’s in gesprek, konden we ideeën toevoegen, feedback geven en benoemden we met elkaar de randvoorwaarden die nodig waren om het gerealiseerd te krijgen.

Daarnaast hebben we de projectleiders uitgenodigd die bezig waren met de voorbereiding op de inrichting van de nieuwe organisatie en met de ontwikkeling van cultuur & identiteit. Dit gaf ons niet alleen een goed beeld van de achtergronden van onze regionalisering, we konden vervolgens bepalen wat we als GHOR-team konden en wilden doen om daar onze bijdrage aan te leveren en zo te zorgen dat er in de nieuwe organisatie een herkenbare en sterke ‘witte’ discipline een plek zou krijgen.

Veiligheidsregio Zeeland is inmiddels een feit en de GHOR is een zelfstandig onderdeel gebleven binnen de nieuwe, sterk vergrote, organisatie. Het team is ook daardoor nog sterker onderling afhankelijk van elkaar geworden om de resultaten te boeken die gevraagd of geëist worden. Het Ontwikkelaarsgilde heeft in elk geval opgeleverd dat we gericht met elkaar aan een aantal belangrijke onderwerpen hebben gewerkt. Het heeft ons bewust gemaakt wat we daarbij van elkaar nodig hadden (en hebben!) en hoe we dit op een plezierige en constructieve wijze kunnen doen. Met, zeg maar, oog en oor voor de mens achter de ambtenaar.

Natuurlijk worden nuchtere Zeeuwen wat lacherig als ze op hun eigen strand een vlieger moeten oplaten maar het leuke is wel dat er door de collega’s nog steeds naar verwezen wordt als we het met elkaar hebben over samenwerken, klussen klaren en taken verdelen. Daarnaast heeft het ons geholpen de ontwikkelthema’s uit te werken en ‘vast te houden’.