Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Brandweer Amsterdam Out of the box naar praktische oplossingen

De dagbezetting is een knelpunt voor veel vrijwilligerskazernes. Zo ook voor Brandweer Amsterdam-Amstelland. Zij gaf het Ontwikkelaarsgilde opdracht om de regionale situatie in kaart te brengen en met vernieuwende oplossingen te komen, omdat het werven zoals dat toen gebruikelijk was, steeds minder tot het gewenste resultaat leidde. Na de inventarisatie, waarvoor het Ontwikkelaarsgilde o.a. gebruik maakte van het landelijke netwerk vrijwilligers en haar eigen uitgebreide netwerk in het land, kwamen ze met 20 aanbevelingen om dit knelpunt op te lossen.

Eye openers

“Deze aanbevelingen waren voor ons echte eyeopeners” vertelt Steve Kuils, sector manager van de Operationele Dienst.

“Hiermee losten we niet alleen de dagbezetting op maar ook droegen we ook direct bij aan versterking van de integratie tot één korps en een grotere flexibilisering. We hebben telkens, onder regie van het Ontwikkelaarsgilde, een aantal van de aanbevelingen tegelijk opgepakt en uitgevoerd. De resterende aanbevelingen staan in het jaarplan voor 2014. De aanbevelingen hebben ons flink vooruit geholpen. In de landelijke visie staan punten genoemd op dit gebied waar Brandweer AA al mee werkt, een mooie reclame voor het beleid en de werkwijze van Brandweer Amsterdam-Amstelland.”

Vrijwilligers weer goed in beeld

Daarnaast constateerde het Gilde bij de inventarisatie een aantal fundamentele problemen in de communicatie tussen het kader en de werkvloer. Hoewel dit niet de primaire vraag was, kregen we dit als korpsleiding toch teruggekoppeld. Dit was enorm waardevol.  Zo bleek voor vrijwilligers niet duidelijk waar diverse verantwoordelijkheden lagen. Hierdoor voelden veel van hen zich ondergewaardeerd. Het management had de vrijwilligers onvoldoende op het netvlies, had geen beeld van wat er speelde. Aan beide ‘kanten’ misten ze het contact.

Om deze spanning tussen de verschillende partijen te doorbreken moest er iets gebeuren. Léon Haver van het Ontwikkelaarsgilde heeft door het organiseren van een aantal “vrijwilligerscafé’s” * de dialoog tussen de verschillende partijen op een ludieke wijze georganiseerd. Door deze aanpak werd de spanning ‘afgebroken’ en kwamen de vrijwilligers in direct contact met de managers en de staf.

Ze inventariseerden gezamenlijk de problemen, waarvan inmiddels 80% van is opgepakt en opgelost. Het resultaat is dat de leiding en staf zich nu beter kunnen inleven in de vrijwilligers, waardoor niet alleen een betere verstandhouding is ontstaan, ook wordt met beleidsontwikkeling ‘de vrijwilliger’ nu volwaardig meegenomen. De vrijwilligers zijn nu ook duidelijker gepositioneerd en werken echt samen met staf en beroeps-medewerkers. Door duidelijkheid te scheppen staan de vrijwilligers nu veel meer in hun kracht.

 

Het vrijwilligerscafé is een dialoog-methode, gebaseerd op de World-Cafe-aanpak, die verschillende betrokkenen met elkaar vraagstukken laat verkennen en verdiepen. Op speelse wijze kunnen verschillen worden overbrugd en nieuwe inzichten worden verkregen. Een dergelijke aanpak is uitermate geschikt voor grotere groepen (15–500) personen.