Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

VX Company Beter presteren door principes los te laten

“Zoektocht naar identiteit betekent soms loslaten wat vaststaat”

Bereiken we wat we willen bereiken? Wat willen we eigenlijk bereiken? En volgens welke leidende principes? Vragen die Erik Zeillemaker, algemeen directeur VX Company Software Development, ertoe aanzetten om samen met het managementteam terug naar de tekentafel te gaan. Daarbij begeleid door Gildemeester Judith Iking.

VX Company Software Development bestaat sinds begin 2019 in haar huidige vorm: als zelfstandige bv. Tot dat moment was het een Business Unit binnen de holding VX Company. Het nieuwe bedrijf wordt traditioneel georganiseerd: directeur, managementteam en medewerkers.

Al snel wordt duidelijk dat het achtkoppige managementteam gezamenlijk hooguit 80% presteert. Dat percentage moest omhoog, vertelt directeur Erik Zeillemaker. “Elk individu doet prima werk, maar we benutten elkaars sterke punten te weinig. We moeten leren te profiteren van de verschillen. Belangrijk dus om iets te doen aan samenwerking en verbinding.”

Parallel daaraan realiseert Erik zich dat het essentieel is om als organisatie op zoek te gaan naar de eigen identiteit: “Het doel moet helder zijn. Voor iedereen. Wat bieden we aan? En vanuit welke visie en filosofie?”

De aanpak

Het bedrijf besluit samen met Gildemeester Judith Iking de jaarlijkse Plan-Do-Act-Check-cyclus te doorlopen. Erik: “We nemen elke sessie een onderdeel bij de kop. Dat betekent huiswerk, voorbespreking met Judith en een sessie met haar en het voltallige managementteam. Belangrijk om zo veel mogelijk draagvlak te creëren. Vervolgens worden de ideeën telkens gecommuniceerd naar onze 90 medewerkers, die ook inspraak hebben.”

De inspirerende, door het Ontwikkelaarsgilde in samenwerking met de HAN georganiseerde Masterclass van Wouter Hart over werken volgens de bedoeling, heeft Erik ervaren als een bevestiging dat ze op de juiste weg zitten.

“De kracht van Judith in dit traject? Zij levert maatwerk, is flexibel, slim en sensitief, houdt ons een spiegel voor, komt met goede ideeën en houdt ons bij de les. Zij weet feilloos de vinger op de zere plek te leggen. Altijd op een prettige manier. En als we weer dreigen terug te vallen in oude patronen, wijst ze ons erop. Haar stijl sluit naadloos aan bij wat we nodig hebben.”

 

 

 

 

Het resultaat

Halverwege het traject zijn er al flinke verbeterslagen gemaakt. “We hebben een gezamenlijk doel en strategie voor ogen. Individuele accentverschillen zijn bespreekbaar gemaakt, en het beeld is nu scherp gedefinieerd. Deels gaat het om aanscherpen en bewustwording, deels ook om verandering. We laten soms principes los die 30 jaar golden. Of werkwijzen ‘die we altijd zo doen’. Wij gaan nu onze eigen weg, met een eigen strategie en principes. Dat is even wennen, ook voor de holding, maar het levert goede discussies op, en uiteindelijk gaan wij er beter door draaien.”

“Verder ligt er nu een heldere marktanalyse, waarbij we ook in kaart hebben gebracht welke soort klanten en opdrachten welkom zijn. Waar ligt onze kracht? Met wie kunnen we een lange-termijnrelatie opbouwen?”

De exercitie heeft al concrete effecten. Zoals het wervings- en aannamebeleid. Erik: “Nu we helder voor ogen hebben waar we heen willen, weten we beter naar welke competenties van nieuwe medewerkers we op zoek zijn.”

“Bijkomende winst is dat er door deze sessies meer verbinding en samenwerking ontstaat, ons oorspronkelijke doel. Binnenkort beginnen we aan de vertaling van de gedefinieerde doelstellingen en leidende principes naar de nieuwe inrichting van de organisatie.”