Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Steve?
Ik ben een verbinder en voel me al ruim 15 jaar thuis in de dynamiek van het publieke speelveld waarin met veel partijen wordt samengewerkt. Mijn gedrevenheid voor maatschappelijke opgaven en expertise op het gebied van verandermanagement maken mij – ongekleurd maar niet kleurloos – een betrouwbare sparringpartner.

Wie?

De afgelopen jaren heb ik diverse cultuur- en verandertrajecten succesvol vormgegeven en is het herpositioneren en doorvoeren van (organisatie)veranderingen voor mij vertrouwd terrein. Ik ben zowel sociaal, maatschappelijk als economisch onderlegd. Een basis die me, in combinatie met mijn positieve inslag, bij alle verandertrajecten heeft geholpen om resultaatgericht maar in een goede sfeer mensen te inspireren tot vernieuwing en verbetering. Hoe haal je het maximale uit jezelf maar ook uit je team? Hoe zorg ik ervoor dat mensen (weer) trots durven zijn op hun bijdrage aan jouw organisatie? Hoe mensen meenemen in een complexe transitie? Slechts enkele vragen waar ik je mee verder kan helpen.

Hoe?

Als verbinder en teamplayer pur sang en eigentijds leiderschap met flexibele beïnvloedingsstijlen kom ik tot resultaten. Mensen weet ik moeiteloos te enthousiasmeren en zet ze in hun kracht vanuit een waarderende houding. Ontwikkelingen en bestuurlijke ambities vertaal ik naar een helder uitvoeringsplan en creëer een duidelijk beeld middels kaders.

Wat?

Maatschappelijke opgaven en verandermanagement zijn voor mij een belangrijke drive, waarbij ik altijd veel aandacht heb voor het sociaal domein en veiligheid. Binnen een divers en complex werkveld heb ik brede integrale strategische advisering opgedaan op bestuurlijke en politiek gevoelige beleidsterreinen. Management en directie kunnen met mij op een gedegen advisering vertrouwen waarop gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen. Mijn ervaring van ruim 15 jaar bij de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk, hebben me een groot en bestendig netwerk opgeleverd. Een netwerk dat ik kan inzetten in het bevorderen van samenwerken, hetgeen voor iedere organisatie een “must” is.

Enkele opdrachten

Gemeenten Tiel en Neder-Betuwe

Als crisismanager gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen binnen de organisatie, herstructureren van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van de werkprocessen.

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West

Een innovatief initiatief in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Politie en UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden als voorlichter ten behoeve van de veiligheid in de wijk.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Reorganisatie van de afdeling Operationele Dienst vormgegeven en geïmplementeerd, versterking tot één korps met oog voor vrijwilligers en een grotere flexibilisering.
Begeleiding van transitie van meerdere afdelingen naar één samenhangende sector Risicobeheersing met anders werken, d.w.z. van regelgericht naar risicogericht werken.

Samenwerkingstrajecten met externe partners

Met diverse zorginstellingen convenanten opgezet i.k.v. veiligheid binnen de zorg (cure & care);
Intentieverklaringen met woningcorporaties in het kader van “brandveilig leven”;
Project “brandveilig leven” met verscheidende moskeeën.