Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Rinske?
Ik ben een maatschappelijk betrokken, bevlogen en ondernemende ontwikkelaar & veranderaar. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in wat de mens beweegt en hoe wij elkaar in beweging kunnen brengen. Mijn ruime kennis en ervaring in het ondersteunen en stimuleren van ont-wikkeling en gedragsverandering, zet ik graag in ter bevordering van interacties binnen en tussen groepen & organisaties. En het liefste bij mensen die zich inzetten voor een doel dat er maatschappelijk toe doet. Waar ontwikkelen & veranderen niet vanzelf gaat, ben ik graag de prikkelende vragensteller en frisse blik. Boeiend vind ik het inspelen op de onbewuste processen die een rol spelen bij verandering, zonder de vaart en uiteindelijke bedoeling uit het oog te verliezen.

Ik ben goed in staat vraagstukken van verschillende kanten te benaderen en te verbinden. Verbinden van hoofd hart en handen, maar ook verbinden van mens tot mens binnen en buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk creëren van een affectief rake visie, oefeningen die hoofd- hart- en handkracht aanspreken en/of helpen bij het daadwerkelijk oppakken van die andere rol in de praktijk.

Het intrigeert mij hoe wij onszelf soms gevangen houden in onze eigen gedachten. Intens gelukkig voel ik mij, als het is gelukt om mensen te leren ‘van muren deuren te maken’ en zij met elkaar de positieve en creatieve flow te pakken hebben.

Mijn specialiteit

Ik heb een scherp oog voor intermenselijke interactiepatronen en weet snel wat er speelt. Ik zoek bij iedere persoon de verbinding en ben altijd op zoek naar het gezamenlijke vertrekpunt: Wat bindt een team? Ik ben ervan overtuigd dat je van daaruit pas kunt beginnen. Ik ben analytisch, in staat om verbanden te zien en verbindingen te leggen, en ik ga de confrontatie niet uit de weg. Soms moet de boel een beetje opgeschud worden voordat een volgende stap gezet kan worden. Dat doe ik graag, altijd met respect, samen met de klant en zonder het gezamenlijke einddoel uit het oog te verliezen. En daar mag wat mij betreft ook wel bij gelachen worden.

De mens achter de professional

In mijn vrije tijd sport ik graag in de natuur: trailrunnen, mtb-en, wielrennen, skiën. Even uit mijn hoofd komen, lekker rozig worden. Of juist samen met vrienden de fysieke grens opzoeken en elkaar uitdagen. Ik hou van pionieren en ben als initiatiefnemer of op uitnodiging vaak betrokken bij start- ups of maatschappelijke bewegingen, bijvoorbeeld de transformatie naar een openbaar schoolplein en lokaal sociaal duurzaam ondernemen. Ik kan intens genieten van spontane acties: opeens een dagje uit, borrelen met de buren of met de kinderen bakken, stoeien en een spelletje spelen.

Meerwaarde klant

Verbindend werkondernemerschap creëren: van een organisatie met werknemers die de gezamenlijke bedoeling niet meer voor ogen hebben, waar vaak middelen tot doel verheven zijn en mensen niet meer tussen de regels durven te komen, naar gepassioneerd werkondernemers die met elkaar verbonden zijn en wendbare diensten verlenen waar de meerwaarde voor de klant telkens weer centraal staat. Dat brengt plezier, flexibiliteit, hoge kwaliteit, klanttevredenheid en weinig ziekteverzuim met zich mee!

Enkele opdrachten

Gemeente Overbetuwe

Zorg financieren op basis van vertrouwen in de professional is vragen om problemen? En samenwerking realiseren tussen concullega’s een illusie? Gemeente Overbetuwe bewijst het tegendeel! Zij ervaart nu de veranderkracht van een netwerkorganisatie in een regelarme context.

Gemeente Berkelland

Zijn we op de goede weg met onze organisatie doorontwikkeling? Is iedereen aangehaakt? Zijn er nog blinde vlekken? Een kwalitatieve dieptepeiling en veranderkundige blik van buiten, bood antwoorden en aanknopingspunten.

Lilianefonds

Op maat gesneden medewerkers tevredenheisonderzoek gevolgd door gerichte deep dive gesprekken voor gedragen verbeteragenda die hout snijdt.

Pluryn

Hoe ondersteun je duurzaam ondernemerschap? Een creatief ontwikkeltraject voor professionals en clusterleiders icm spiegel en adviesgesprekken met het MT, bood het antwoord. Resultaat: een kweekvijver innovators, 20 omarmde innovatievoorstellen en voldoende aanknopingspunten om deze verandering te behouden en versterken.

"De Combinatie": samenwerkingsverband van 18 zorgaanbieders regio Nijmegen

Coach van 11 kwartiermakers, sparringpartner van projectleider en verbinder bij de samenwerking tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. Ondersteuning bij meer samenwerking, zelfsturing en innovatie van onderop.