Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Dit is Peter
Als anderskijker en dwarsdoener daag ik je uit om met een andere bril naar jezelf, de situatie, het team of de organisatie te kijken. Naar waar het écht over gaat. En zo de nodige bewegingsruimte te creëren voor verandering, vernieuwing en groei. Want pas door anders te kijken ga je ook anders denken én doen.

Van nature wil ik tot de essentie komen, de kern raken. Al van jongs af aan vraag ik me af waarom we doen wat we doen én waarom we het zo doen en niet anders. En voel ik feilloos aan wanneer iets niet ‘klopt’. Door het bestaande in vraag te stellen en belemmerende patronen te benoemen, breng ik zaken in beweging. Daarbij schroom ik niet om de vinger op de zere plek te leggen. Altijd met een grote knipoog. Want het gaat er mij om dat er een proces op gang komt dat ruimte biedt om het bekende los te laten en nieuwe perspectieven, ideeën en aanpakken te ontwikkelen. En daar vervolgens samen mee te gaan experimenteren én van te leren.

Mijn specialiteit

Ik richt me vooral op het proces om te komen tot verandering en vernieuwing, het in beweging brengen én het uit de weg ruimen van belemmeringen. In de rol van aanjager, facilitator en verbinder help ik je (in)zien wat je als mens én organisatie beter kunt loslaten en waar je je hebt te vernieuwen, zonder je kern kwijt te raken. Op het vlak van organiseren, samenwerken, leiderschap én innovatie.

Mijn passie en specialisatie

  • Nieuwe inzichten met je organisatie verbinden (trends & ontwikkelingen, SDG’s);
  • Helder en betekenisvol toekomstperspectief  creëren (het ‘gat in de maatschappij’);
  • Krachtig veranderverhaal maken met persoonlijke praktijkverhalen om mensen mee te nemen naar een nog onbekende toekomst;
  • Organisatieontwikkeling stimuleren en innovatie van binnenuit begeleiden door experimenteren, leren en opschalen. Onder andere door inzetten van design sprints, hackathons en pressure cookers;
  • Anders denken én doen versnellen door patronen te doorbreken en het potentieel van medewerkers vrijspelen;
  • Innovatieteams begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe proposities, het businessmodel, de pitch én het team zelf.

Ik werk van binnenuit: vanuit de talenten van mensen en vertrekkend met wat is. We pakken aan wat er hier en nu toe doet en creëren zo beweging in samenhang met het grotere plaatje. Deze aanpak zorgt ervoor dat de juiste zaken op het juiste moment gebeuren en de verandering of vernieuwing zich van binnenuit kan ontvouwen. Zodat medewerkers zich van binnenuit verbinden met de veranderingen en vernieuwingen die zij zelf vormgeven. En dat die er ook écht toe doen: met de juiste balans tussen People, Planet en Profit/Prosperity.

Enkele opdrachten

Homies Alarm

Lid van het joint venture team (Accenture/Achmea) met als opdracht het ontwikkelen van een nieuwe, technologische en innovatieve propositie voor de particuliere ‘smart home and
living’ markt. Founding father van het Homies concept en de propositie: een simpele sensor die schade voorkomt en betaalbaar is, omdat de buurt samen zorgt voor meer veiligheid en daar korting op een inboedelverzekering voor terugkrijgt.

Rolmodellen Bureau

Het ontwikkelen van inspiratiesessie én programma voor de rolmodel-leergang ‘Diversiteit & Inclusie van binnenuit’.

ZONH

Vier regionale samenwerkingspartners (ZWF, HONK, HKN en ZONH) willen komen tot een regionaal plan voor NHN t.b.v. een structurele en duurzame aanpak tegen de arbeidskrapte in het aantal professionals binnen de 24u-huisartsenzorg. Advisering en begeleiding van het kernteam om tot een opgavegerichte aanpak te komen met concrete oplossingsrichtingen.

Brand New Day Evenement 'The Next Step'

The Next Step is een jaarlijks evenement voor klanten, prospects en partners van Brand New Day. Dagvoorzitterschap voor het hele evenement inclusief inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de interactieve paneldiscussie met ondernemers Nick Bortot (BUX), Rogier Thewessen (YoungCapital) en Kalo Bagijn (BinckBank & Brand New Day).