Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Meer over Oscar
Ik ben een ervaren coach en ondernemende manager die een waardevolle bijdrage levert aan de bevlogenheid van mensen. Mijn ervaring strekt zich uit van leiderschap tot coaching en van ruimtelijke ontwikkelingen tot de transformatieopgaven binnen het sociaal domein. Als (organisatie-)coach heb veel ontwikkelingsvraagstukken begeleid.

Mensen omschrijven mij als samenwerkend, gedreven en betrokken. Taakvolwassenheid en samensturing zijn aspecten waar ik me op richt in het functioneren van mensen in teams en organisaties. ‘’Samen’’ en gelijkwaardigheid zijn de onderliggende aspecten die bij mij centraal  staan. En als het ontspannen kan, met een gezonde dosis humor, dan erg graag!

Ik ben een gedreven veranderaar en weet dat je alleen resultaten boekt als de verandering van binnenuit komt. Mijn focus ligt primair op de interactie tussen mensen en ik begeleidt ze in veranderingsprocessen door ze zelf tot inzichten te laten komen. Daarbij weet ik ook wanneer het beter is om een stap terug te doen of iets niet moet doen. Ik daag mensen uit, help hen zodat zij zélf tot nieuwe inzichten komen. Ik ben tegelijkertijd vasthoudend als relativerend.

Meerwaarde klant

Voor organisaties die voelen dat het anders moet, maar niet geloven in de zoveelste reorganisatie, of voor organisaties die nog niet slagen in om, in een sterk veranderende samenleving, de echte aansluiting hierop vinden en dit lerend willen vormgeven…. Daar ben ik op mijn plaats.

Veel organisaties zijn deze echte aansluiting verloren waardoor de echte focus van het bedrijf en de mensen niet meer bij de klant ligt maar bij henzelf. Dat is cultuur geworden, merkbaar in houding & gedrag. Het gevolg is dat bevlogenheid ontbreekt waardoor er geen echte innovaties en ontwikkelingen meer plaatsvinden. Uiteindelijk leidt dat tot de situatie dat je als organisatie buiten spel wordt gezet en vastloopt met alle gevolgen van dien.

Mijn begeleiding richt zich op en leidt ertoe dat de wendbaarheid van de organisatie wordt vergroot waardoor je (meer) winstgevend wordt, mensen productiever en effectiever gaan functioneren en je aantrekkelijker wordt voor klanten. De basisvoorwaarden voor groei!

Enkele opdrachten

Gemeente Overbetuwe

Coach van het programma “van buiten naar binnen”:
Leidinggeven aan een organisatiebreed proces om te komen tot een gezamenlijk beeld van de gemeente van de toekomst en stappen te benoemen die moeten worden gezet om ook in de toekomst de aansluiting met de samenleving te houden, m.b.t. de aspecten cultuur, structuur, sturing en werkwijzen. Dit alles, in een “kweekvijver-model”

Gemeente Zevenaar

Coach Gebiedsteams:
Coaching van medewerkers en teams zodat zij in staat zijn hun individuele en organisatiebelangen te overstijgen om zo tot één cultuur te komen, waarin gezamenlijk aan de doelstellingen wordt gewerkt.

Het Apostolisch Genootschap

Transitiebegeleider:
Ontwikkelen en begeleiden van het verandertraject (transitiebegeleiding) op landelijk niveau (80 gemeenten), incl. het opzetten van leiderschapstrainingsmodules

Gemeente Overbetuwe

Ontwikkelmanager Sociale Kernteams:
Opzetten en begeleiden van het proces om te komen tot een nieuwe organisatie voor 8 sociale kernteams (25 personen)

Gemeente Overbetuwe

Organisatiecoach Transformatieagenda:
Begeleiden van een interactief transformatieproces met medewerkers, organisaties en inwoners