Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Marjan
Veranderen staat in mijn leven centraal. Alhoewel ik veranderen soms best wel spannend vind, overwint mijn hang naar het nieuwe het altijd. Ik weet dat dit niet voor iedereen zo is. Als veranderaar wil ik mensen laten ervaren dat veranderen ook leuk en inspirerend kan zijn.

Ik ben positief, energiek, opgewekt, soms een tikkeltje eigenwijs en altijd constructief. Met beide benen op de grond treed ik onbevooroordeeld anderen tegemoet. Het is mijn ervaring dat mensen mij daardoor snel in vertrouwen nemen.

Mijn specialiteiten

De afgelopen jaren heb ik diverse veranderopdrachten binnen het sociaal domein van gemeenten uitgevoerd. Ik heb gemerkt dat ik het leuk vond om mij bezig te houden met de veelal complexe vraagstukken die ik daar tegenkwam. Door het inzetten van mijn analytisch vermogen, strategische denkkracht en creativiteit maak ik het verschil bij het bedenken en ontwerpen van vernieuwende oplossingen voor dit type vraagstukken.

Ik neem de tijd om zorgvuldig vast te stellen wat er aan de hand is. Het heeft tenslotte alleen zin als je met de goede vraag aan de slag gaat. Ik gebruik hierbij al mijn zintuigen en ik weet de onderstroom in een organisatie in beeld te krijgen. Ook maak ik gebruik van beschikbare data binnen organisaties. Vaak maken we bij het stellen van een diagnose beperkt gebruik van de gegevens die voorhanden zijn. Door in deze fase ook data te lezen en te analyseren, lever ik meerwaarde.

Dat wat ik zie, hoor, voel en interpreteer geef ik in de vorm van een pakkend verhaal terug. Dit vergroot het zelfinzicht van de ander en ik kan daarmee dysfunctionele patronen in een team of organisatie op een inzichtelijke wijze aan de orde te stellen. Het vormt een goede ingang om hierna met elkaar te verkennen wat er nodig is om deze patronen te doorbreken.

Het ontwerpen doe ik het liefste samen met de gebruikers. Alleen zo kom ik tot sterke ontwerpen en kan ik gaan experimenteren. Met die ervaringen verrijk en verbeter ik het ontwerp. Bij het ontwerpen anticipeer ik ook op technologische mogelijkheden.

Vanuit mijn interesse voor innoveren, ben ik de adviseur die met organisaties meedenkt over nieuwe businessmodellen. Uitgangspunt hierbij is dat er diensten en producten worden ontwikkeld die klanten echt willen. Ik zet hierbij mijn strategische denkcapaciteit in en maak gebruik van modellen zoals Design Thinking en het Business Canvas Model. Een bijzonder mooie vorm van innoveren die mij in de greep heeft is ‘medewerker gedreven innovatie’. Als geen ander hebben medewerkers innovatieve ideeën als antwoord op zaken waar ze dagelijks tegenaan lopen. Daarom is het belangrijk dat organisaties hen ruimte bieden om hun ideeën te ventileren en randvoorwaarden scheppen om ze te kunnen realiseren.

Enkele opdrachten

Gemeente Peel en Maas

Een nieuw team van jeugdhulpverleners (afkomstig van verschillende organisaties) opgezet en hen gecoacht in hun nieuwe rol als gezinscoach en ontwerpen van een integrale toegang voor inwoners met een vraag op het gebied van werk, zorg of jeugd.

MOvactor

Ondersteunen van de medewerkers bij het veranderproces naar een moderne welzijnsorganisatie, waarin bewonersinitiatieven centraal staan.

Gemeente Eemnes

Introduceren en (door)ontwikkelen van de functie van budgetcoach in de gemeente Eemnes, in nauwe samenhang en afstemming met de regio HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) die uitvoering geeft aan de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Kralingen Crooswijk

Ontwikkelen van de nieuwe rol van gebiedsmanager, waarbij invulling werd gegeven aan een totale ommekeer: de deelgemeente werd opdrachtgever van de stedelijke diensten.