Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Marit
Persoonlijk, praktisch, verbindend en resultaatgericht, dat is wie ik ben zowel privé als in het werk. Ik heb een passie voor mensen in ontwikkeling en veranderende organisaties. Ik ben er van overtuigd dat organisaties en hun medewerkers behoefte hebben aan verbinding met de organisatie & hun team en een grote behoefte hebben aan duidelijkheid en het denken vanuit mogelijkheden. Dat is waar ik voor sta: het op een natuurlijke en praktische manier activeren van leiderschap en ontwikkeling van medewerkers in een organisatie, team of project.

In mijn werk heb ik dan ook niet één vaste rol of aanpak. Afhankelijk van het moment, de organisatie, de medewerkers, de situatie, de urgentie en het vraagstuk wordt de werkwijze bepaald. Met als doel een stap verder te komen in de gewenste veranderrichting en leiderschapsontwikkeling. Waarbij de ambitie van de organisatie en van de medewerkers dienen als uitgangspunt. Vanuit de gedachte dat de talenten van de medewerkers bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en andersom. Goede en duidelijke communicatie staat hierbij centraal zodat we van elkaar weten wat we kunnen verwachten en wat we bedoelen.

Het verbinden van mensen, helpen en motiveren doe ik niet alleen op mijn werk. Ook privé breng ik graag mensen bijeen tijdens gezellige etentjes, mijn inzet voor (lokale) goede doelen en mensen enthousiasmeren om bij te dragen aan netwerken en elkaar te helpen. Daarnaast heb ik ook dingen waar ik weer helemaal van tot rust kom: uitgebreid koken, tuinieren, goede doelen. Mijn grootste uitlaatklep is sport en vooral lange afstanden: halve marathon lopen en de Weissensee schaatsen. Dat zijn echt mijn ‘ik’-momenten.

Mijn specialiteit

Veranderen is een organisch proces en volgt niet een standaardprogramma. Afhankelijk van het moment, de groep, de situatie, de urgentie en het vraagstuk bepaal ik mijn werkwijze. Dit kan zowel op persoonsniveau, teamniveau en organisatieniveau. Mijn specialismen liggen op het gebied van: procesbegeleiding, teamontwikkeling, leiderschaps-ontwikkeling en opleidings- & ontwikkelvraagstukken.

Kenmerkend aan mijn manier van werken is mijn doel- en resultaatgerichte aanpak, maar wel met aandacht voor het individu. Ik spreek mensen hierbij aan op hun kwaliteiten en verbindt deze met die van andere mensen. Werkend vanuit mogelijkheden met een directe vertaling naar constructieve doelen en praktische acties en initiatieven.

Meerwaarde klant

Veranderen en ontwikkeling begint bij leiderschap. Zonder leiders geen verandering! Veranderen & groei is namelijk geen rechte lijn tussen probleem, aanpak en uiteindelijk resultaat. Het is een dynamisch proces waarbij verschillende perspectieven, emoties en belangen een rol spelen. Men weet dat verandering noodzakelijk is maar de uitvoering komt onvoldoende van de grond of is slechts van korte duur. Daadwerkelijke verandering vindt niet of nauwelijks plaats. Het proces van veranderen & groei vraagt dan ook veel van de persoon. Tonen van benodigd (persoonlijk) leiderschap in dit proces is een cruciale factor om de gewenste situatie te realiseren en – belangrijker – te continueren. Ik neem mensen niet alleen mee in het Hoe? en Waarom? van de verandering, maar laat ze hier ook zelf regie over nemen.

Enkele opdrachten

Gemeente Amsterdam

Procesbegeleider afd. Bestuursondersteuning:
begeleiden van de afdeling Bestuursondersteuning in de onderlinge samenwerking en de positionering van de afdeling ten tijde van een grote reorganisatie van de gemeente en de eigen afdeling. Zorgdragen voor eenheid in het team, gebruik maken van elkaars expertises met als doel de klant,
Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, en Directie Team van de juiste informatie te voorzien

INVK

Interim leidinggevende van Gespreksleiders o.g.v. Leiderschap & Verandermanagement:
Aansturen van ca. 20 materiedeskundigen. Waarbij coaching van de professionals, bevorderen van interactieve leerzame bijeenkomsten en kwaliteitsbewaking hoog in het vaandel staan. Leren, ontwikkelen en ervaringen uitwisselen werden zo effectief gecombineerd

Gemeente Zaanstad

Teamcoach bij samenvoeging afdelingen:
Persoonlijke coaching en teamcoaching van twee afdelingen die werden samengevoegd. Met als doel de samenwerking te bevorderen, inzicht in elkaars kwaliteiten en deze gebruiken, en bouwen aan vertrouwen en veiligheid.

Spir-IT

Trainer/coach verandermanagement:
Meerdere groepen getraind en begeleid in de context van een veranderende organisatie. Trainen & coachen op leidinggevende vaardigheden, samenwerken en omgaan en begeleiden van medewerkers in een veranderende context.

ManpowerGroup

Interim Consultant Senior Leadership Program:
Het ontwikkel- en veranderprogramma voor het top 50 management van de ManpowerGroup Nederland. Verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving, uitvoering & rode draad van het programma in nauwe samenwerking met Right Management en ManpowerGroup (HR en directie). Tijdens de bijeenkomsten trad ik op als procesbegeleider. Tussentijds coachde ik twee managementteams in het leidinggeven aan de verandering binnen ManpowerGroup Nederland.