Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Karin?
Mijn aandacht gaat als vanzelf naar waar het níet klopt, waar een team of organisatie niet aansluit bij de eigen bedoeling of bij de veranderde omgeving. Ik help vervolgens bij het (her)vinden en het realiseren van een eigen plek, de natuurlijk fit, van een team of organisatie.

De natuur is mijn inspiratiebron en door die bril kijk ik naar organisaties: als een groep samenhangende organismen die in een bepaalde context één samenhangend systeem vormen. Hoe meer diversiteit, hoe meer veerkracht, hoe makkelijker het systeem zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Mijn werkwijze is geïnspireerd door systemisch gezinstherapie. Het gedrag van een individu wordt grotendeels bepaald door dat van belangrijke anderen in zijn (vroegere) omgeving. Circulaire patronen kunnen een team, een organisatie en zelfs een stelsel in de greep houden. Daarbij is er altijd een ontschuldigend verhaal. Met veel compassie en lef zijn deze patronen te doorbreken.

Mijn specialiteit

Ik begeleid teams, organisaties en netwerken om zich -steeds weer- te kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Mijn specialiteit is:

  • werken vanuit het hele systeem en vanuit de bedoeling;
  • doorbreken van disfunctionele patronen;
  • teamconflictbegeleiding;
  • versterken en faciliteren van een betekenisvolle dialoog;
  • bevorderen van samenwerking;
  • laten opbloeien van ieders unieke talent;
  • natuurlijke leiderschapsontwikkeling;
  • ontwikkelen van organisatie- en overlegvormen en HR-instrumenten op maat.

Mijn kracht ligt in analyse, creatie, intuïtie, lef, openheid, verwondering en volharding. Ik heb ruime advies-, HR- en managementervaring in de (jeugd)zorg, natuursector en het sociaal en publiek domein, begeleidde menig betekenisvolle ontmoeting en vele teamtrajecten.

Ik deed een master Veranderkunde (SIOO ACM) en ben opgeleid in Talentmanagement, Deep Democracy, Teamconflictbemiddeling, Organisatieopstelling, de Innerlijke Familie en andere systemische interventies. Mijn oorsprong ligt in de Landinrichtingswetenschappen.

Enkele opdrachten

Lokalis

Lokalis levert vanuit buurtteams basishulp aan Utrechtse gezinnen. De organisatie startte in 2015 direct met ca. 150 medewerkers. Gildemeester Karin gaf vanaf de oprichting leiding aan de afdeling organisatieontwikkeling (P&O, Communicatie & Projectleiding).

Binding

Het management van deze pioniersorganisatie hapert bij het nemen van besluiten voor de langere termijn. In enkele sessies ontstaat inzicht in hoe het circulaire gedragspatroon te doorbreken en wordt een eerste stap gezet.

De Ark

Een conflict tussen bestuur, directeur en coördinatieteam. Iets soortgelijks speelde bij de vorige directeur. Systeemanalyse en versterkende talentsessies leiden tot een passende oplossing.

Basisschool de Kosmos

Verdiepende gesprekken met leerkrachten en ouders over de triade leerkracht/ouders/kind en een gezamenlijke World-Café bijeenkomst leiden tot een advies om de kwaliteit van oudergesprekken te verbeteren.

Zandbergen (nu Youké)

De transitie Jeugdzorg vraagt om een wendbare organisatie, met meer autonomie en eigenaarschap bij medewerkers. Ik leid de afdeling P&O en Communicatie en begeleid de verandering o.a. middels organisatiebrede missiebijeenkomsten, een MD-programma en een HR-talentgesprekscyclus die daadwerkelijk bijdraagt.