Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Judith?
Het gedrag van mensen en hun ontwikkeling heeft mij altijd geboeid. Ik wil begrijpen wat mensen motiveert en waarom ze doen wat ze doen. En wat het effect hiervan is op het functioneren van een groep of een team. Waarderend onderzoeken wat er is en dit benutten voor ontwikkeling vind ik belangrijk, verschillen tussen mensen benutten en productief maken een uitdaging.

Ik ben enthousiast, oprecht, analytisch en verbindend en heb een positieve kijk op de wereld. Ik ben intuïtief, kan goed luisteren en heb een scherp inzicht in menselijke interactiepatronen. Daardoor weet ik snel de vinger op de zere plek te leggen. Vraagstukken onderzoek ik graag vanuit verschillende perspectieven. Daardoor zie ik vaak aspecten die door anderen over het hoofd worden gezien.

Buiten mijn werk reis ik graag naar uithoeken in de wereld om me onder te dompelen in andere culturen. Dit verrijkt en verruimt mijn blik en leert mij om met andere ogen naar de wereld om mij heen te kijken. Ik kook graag, sport veel en houd van een spannend boek.

Mijn specialiteit

Ik ben een specialist in veranderprocessen en in team- en leiderschapsontwikkeling. Mijn kracht ligt in een positieve benadering van vraagstukken en het werken vanuit een faciliterende rol. Ik heb een ruime ervaring in groepsdynamische processen en weet verschillen zichtbaar en de onderstroom bruikbaar te maken. Door liefdevol te confronteren en prikkelende vragen te stellen, zet ik aan tot nadenken en zelfreflectie. Ik stimuleer mensen om uit hun comfortzone te stappen, andere perspectieven te waarderen en belemmerende patronen te herkennen. Hiermee draag ik bij aan blijvende verandering.

Enkele opdrachten

VX Company Software Development

Met het managementteam terug naar de tekentafel. Beter presteren door principes los te laten.

Iv-Consult, internationaal ingenieursbureau

Teamcoaching en –ontwikkeling en training van soft skills voor directie, management en alle 100 medewerkers.

Gemeente Zoeterwoude

Training voor College en MT over het succesvol invullen en uitvoeren van de regierol en samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Afstudeerbegeleiding en ontwikkelen en uitvoeren van de module Veranderkunde voor de post HBO Bedrijfskunde en de leergang Strategisch HRM.

Vopak Agencies

Verbindend leiderschap voor leidinggevenden in Nederland en België om wendbaar en toekomstbestendig te blijven in een veranderende omgeving.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Na fusie weer een sterk team HR en Marketing & Communicatie bouwen als 1+1 ineens geen 3 meer is. Hoe doe je dat in een turbulente tijd?