Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Harry?
Ik heb mijn hele professionele loopbaan gewijd aan ontwikkeling van mensen, gedrag en verantwoordelijkheid. Ik houd me bezig met wat ‘het goede’ is in organisaties. Organisaties die tegelijkertijd willen leunen op de ontwikkeling en persoonlijke betrokkenheid van hun mensen én rekening willen houden met welke waarden ze aan de maatschappij toevoegen.

Zonder werkelijke betrokkenheid op het goede van de zaak én het goede van de mens gebeurt er niets, ook al hebben we soms de mond vol van organisatieontwikkeling, veranderingstrajecten, enzovoorts. Ik stimuleer organisaties dan ook met behulp van die betrokkenheid een stap verder gaan te gaan: ons vermogen in te zetten om te veranderen en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ik ben van nature heel intuïtief. Deze eigenschap, gevoed door de behoefte nieuwe dingen te ontdekken, zet ik graag in om processen die beslissend zijn bij verandering te begeleiden. Ik bezit het vermogen om vooruit te kijken en mijn visies op anderen over te brengen. Mijn instelling is bijna altijd positief en merk dat dit vaak een goede uitwerking heeft op anderen.

Mijn specialiteit

Ik ben veranderkundige met als specialiteit het leren van professionals, teams en organisaties. Ik ben sterk in het laten ontdekken, ontluiken en inzetten van zelforganisatie en lerend vermogen van alle betrokkenen in een organisatie, inclusief het bestuur. Daarnaast zet ik mezelf in als interim manager in het hoger onderwijs, daar waar vraagstukken zeer complex en ingewikkeld zijn. Ik weet dan ook bij hoog opgeleide professionals, zowel als leidinggevende als adviseur, optimaal hun kracht in te zetten.

Ik ben in staat veranderingsprocessen te sturen, in complexe situaties te handelen en politiek strategisch te denken. Ik heb veel onderwijsvernieuwingsprojecten geleid, ben expert op het gebied van échte kwaliteit en heb veel voorbereidingstrajecten voor inspectie en accreditaties begeleid en geleid, altijd met een positief resultaat.

Enkele opdrachten

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Begeleiding en advies directie en management Academie voor Theater en Dans. In opdracht van CvB veranderkundig advies en begeleiding bij revitalisering organisatie en organisatieontwikkeling.

Onderwijsmanagement ad interim Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool

Dagelijkse leiding lerarenopleidingen, social work, milieu en duurzaamheid: onderwijsontwikkeling nieuw onderwijs, fusie, kritische reflectie en visie voor accreditatie, inspectie, NVAO accreditaties

Onderzoek en advies Hogeschool Utrecht

Onderzoek en advies professionele cultuur en samenwerking examencommissies, directies, docenten en experts instituten Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Instituut Theo Thijssen, Instituut Gebaren, Taal en Dovenstudies, Seminarium voor Orthopedagogiek