Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Harry?
Mijn hele loopbaan heb ik gewijd aan ontwikkeling van mensen, gedrag en professionaliteit. Ik houd me bezig met wat ‘het goede’ is in organisaties. Organisaties die tegelijkertijd willen leunen op de ontwikkeling en persoonlijke betrokkenheid van hun mensen én rekening houden met welke waarden ze aan de maatschappij toevoegen.
Zonder werkelijke betrokkenheid op het goede van de zaak én het goede van de mens gebeurt er niets, ook al hebben we soms de mond vol van organisatieontwikkeling en verandertrajecten. Ik stimuleer organisaties dan ook met behulp van die betrokkenheid een stap verder gaan te gaan: het vermogen inzetten om te veranderen en om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ik ben van nature intuïtief. Deze eigenschap, gevoed door de behoefte nieuwe dingen te ontdekken, zet ik graag in om processen te begeleiden die beslissend zijn bij verandering. Mijn vermogen om vooruit te kijken en visies op anderen over te brengen. Ik stel me positief op en dat heeft vaak een goede uitwerking heeft op anderen.

Mijn specialiteit

Als veranderkundige ben ik specialist in leren van professionals, teams en organisaties. Ik ben sterk in het laten ontdekken, ontluiken en inzetten van lerend vermogen van alle betrokkenen, inclusief het bestuur. Ik zit zelf ook nog met enige regelmaat ‘op de bok’ als interim manager in het hoger onderwijs. Dit houdt me scherp op vaak complexe vraagstukken. Samenwerken met hoog opgeleide professionals, zowel als leidinggevende en als adviseur, optimaal hun kracht in te zetten.

Veranderingsprocessen sturen, in complexe situaties handelen en politiek strategisch denken. Daar zit mijn kracht. Ik heb veel onderwijsvernieuwingsprojecten geleid, ben expert op het gebied van échte kwaliteit en heb veel voorbereidingstrajecten voor inspectie en accreditaties begeleid en geleid, altijd met een positief resultaat.

Enkele opdrachten

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Begeleiding en advies directie en management Academie voor Theater en Dans. In opdracht van CvB veranderkundig advies en begeleiding bij revitalisering organisatie en organisatieontwikkeling.

Onderwijsmanagement ad interim Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool

Dagelijkse leiding lerarenopleidingen, social work, milieu en duurzaamheid: onderwijsontwikkeling nieuw onderwijs, fusie, kritische reflectie en visie voor accreditatie, inspectie, NVAO accreditaties

Onderzoek en advies Hogeschool Utrecht

Onderzoek en advies professionele cultuur en samenwerking examencommissies, directies, docenten en experts instituten Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Instituut Theo Thijssen, Instituut Gebaren, Taal en Dovenstudies, Seminarium voor Orthopedagogiek