Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Wie is Anke?
Mensen, teams en organisaties echt kennis laten maken met zichzelf en hun bezieling. Zodat iedereen ten volle zijn eigen plek inneemt, talenten worden benut én er fundamenteel een bijdrage wordt geleverd aan de organisatie. Dit is waar het bij mij om draait. Door te luisteren en te vragen naar datgene wat er tussen de regels door gezegd wordt, ontdekken mensen en teams wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ik praat graag over de dingen die niet gezegd (mogen) worden. Mijn aanpak is integraal. De mens is mijn uitgangspunt. Ik kijk naar posities en rollen en leg verbinding met de persoonlijke Why van mensen en de missie van de organisatie. Altijd bezig met het doel, de weg ernaar toe en het resultaat door scherpe vragen, door het analyseren van de ‘harde kant’ en door leuke, creatieve werkwijzen.

Dit doe ik al meer dan tien jaar bij verschillende organisaties. In zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Mijn opleidingen in Human Resources en gedragsontwikkeling heb ik aangevuld met de opleiding Deep Democracy bij de Academie voor Organisatiecultuur; een leergang met een focus op groepsprocessen, specifiek op het meenemen van de wijsheid van de minderheid.

Sinds zes jaar werk ik ook als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon in onderwijs en bedrijfsleven via Werkinvertrouwen. Daarnaast ben ik sinds 2017 duurzaam verbonden aan Masters Making 2morrow van Stichting Vledder helpt. Ik geef, samen met Marije Boot en een wisselende groep trainers, trainingen in Uganda en ik begeleid een Vocational School bij hun strategie en professionalisering. In mijn vrije tijd vind ik het erg fijn om met mijn gezin te zijn, te sporten en als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Renkum koppels in de echt te verbinden.

Mijn specialiteit

Als organisatie- en loopbaanadviseur duik ik in de onderstroom, voer ik gesprekken over dát wat niet gezegd wordt en ontdekken we wat er allemaal al wél is. Ik kijk mee naar de dingen die de mens(en) in de organisatie als normaal of raar is gaan beschouwen en samen ontdekken we wat een wisseling van perspectief kan doen. Organisaties en individuen werken graag met mij samen omdat ik aansluit bij wat er is en bij wat er nodig is. Ik doe niet ingewikkeld maar mijn vragen kunnen dat wel zijn. Ik zet aan tot nadenken, anders kijken en in beweging komen. Klein is dan vaak het nieuwe groot. Ik weet het zelf nooit beter, ik weet wel dat het anders kan.

Enkele opdrachten

VMBO ’t Venster en Stichting PPO de Link

Individuele begeleidingstrajecten op het gebied van persoonlijke effectiviteit, professionele ruimte, leiderschaps-ontwikkeling en het (her)vinden van plezier in je werk.

Friesland Campina

Organisatieontwikkeltraject in een kaasfabriek. Advies en (individuele, team en coaching on the job) begeleiding van alle leidinggevenden bij leiderschap, samenwerken en verhogen van eigenaarschap.

Bevolkingsonderzoek

Samen met de teams onderzocht wie zijn we nu, hoe werken we nu en hoe willen we zijn en werken? Reflectie werd mogelijk door de onderstroom zichtbaar te maken. Door middel van authentiek spreken werd ieders bijdrage aan het team helder. Door middel van het maken van een totempaal werd duidelijk wat de visie van het team is en door het Queen-bee spel werden er concrete vragen bedacht om planmatig aan de nieuwe toekomst te werken.