Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Maak kennis met Anita
Doelgerichte ontwikkelaar, adviseur, trainer en coach met expertise op het vlak van procesinrichting èn teamontwikkeling, die beweging brengt.

Dit ben ik

Ik ben team- en organisatie ontwikkelaar pur sang. Met doorlopend oog voor groei en ontwikkeling, zowel bij mezelf als bij anderen.
Wat mij ten diepste beweegt is de wetenschap dat de medewerkers te allen tijde het grootste kapitaal zijn. Het grootste kapitaal en het meest bepalend voor succes.
Dat vraagt om doorlopende aandacht en attentie. En nadrukkelijk bij verandering, wat in deze tijd een constante is. Helaas lukt het de leidinggevende in de praktijk vaak moeizaam om genoeg in contact te blijven met de medewerker. Dat maakt veranderen met resultaat in de basis al een uitdaging.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen pas veranderen als ze intrinsiek geraakt zijn. Als ze concreet inzicht hebben in wat het hun zelf oplevert en wat het van hun vraagt.
Coaching en begeleiding door een derde brengt versnelling en vergroting van succes. Een derde die in staat is om te verbinden met het individu en het doel. Maar vooral ook met ieders persoonlijkheid (met de bijbehorende overtuigingen, belemmeringen, voorkeuren).

Mijn doel is om mensen/teams/organisaties te triggeren en helpen tot dusdanig inzicht te komen dat er vanuit enthousiasme en betrokkenheid bewogen kan worden naar nieuw/beter.

En dit breng ik

Ik ben een specialist op het gebied van procesinrichting en structuur met primaire aandacht voor de betrokken medewerkers en hun gedrag.
Ik begeleid individuen, teams en organisaties in hun verandering naar beoogd resultaat middels coaching (on the job), advisering en training. Ik richt me daarbij primair op begeleiding van de eindverantwoordelijke, maar ondersteun hierin ook graag door me op de doelgroep te richten.

Vanuit vertrouwen laat ik de regie zoveel mogelijk bij de ander(en). Ik houd ze daarbij steeds scherp op het doel. Sowieso door ze in de uitwerking mee te nemen en bij voorkeur zelfs in de bepaling ervan. Verder zal ik steeds triggeren op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag (of: de onzekerheid achter de drempel). Ik werk daarbij vanuit verbinding. Ik durf mezelf kwetsbaar op te stellen en weet daar de ander ook in te motiveren. De confrontatie ga ik daarbij niet graag uit de weg, want wrijving geeft glans.

Ik zet dus mezelf in als procesbegeleider. In mijn gereedschapskist neem ik tools en specialisaties mee als Agile, Scrum, Lean, MBTI, Systemisch werk, Wholescale change, Karakterstructuren etc.

Enkele opdrachten

Rabobank  

Invoering en bewaking van de scrum werkwijze binnen projectteam wat verantwoordelijk was voor het redesign van performance management binnen de organisatie. Enthousiast en scherp houden teamleden. En scherp houden op prioritering

Mobiliteitscentrum SamenWerkt!

Manager arbeidsmobiliteit: ontzorgen van HR-afdelingen, directie en management in periode van reorganisatie Rabobank door informatievoorziening boventalligen en betrokken rollen , HR-begeleiding boventalligen, coaching boventalligen, bewaking voortgang loopbaantraject en procesverbetering Mobiliteitscentrum.

Astrum College

Training team docenten in scrum werkwijze en coaching on-the-job van scrum team via scrum master.

Rabobank International

Advisering en begeleiding van meerdere teamontwikkelingssessies, gebaseerd op MBTI: ter bevordering van samenwerking, optimale inzet o.b.v. ieders kwaliteiten, verbetering van communicatie en feedback

Solidaridad

Begeleiding van workshops over agile werken