Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Onze leerprincipes en digitale leeromgeving

Wij geloven dat echte ontwikkeling pas plaatsvindt als nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden toegepast en een plaats krijgen in gedrag. Daarom maken wij in al onze programma’s actief gebruik van een aantal leerprincipes.

Onze leerprincipes

Veranderingen zijn effectief als mensen kennis verwerven, delen en toepassen vanuit het perspectief van organisatiegericht leren. Tijdens contactdagen wordt de kennis samen met de andere deelnemers actief gemaakt en verbonden met vaardigheden, houding en gedrag. Daarna wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht. Hierdoor wordt nieuw handelingsrepertoire ontwikkeld en ontstaat een lerende organisatie.

Wij gebruiken in onze opleidingsprogramma’s de volgende principes:

  • Action Learning’: gezamenlijk leren van praktijksituaties door erover te spreken (verkennen, dialoog en intervisie), en door samen te doen en te reflecteren. Deelnemers delen ervaringen met elkaar, en initiëren verbeteringen binnen hun eigen organisatie. Kennis wordt vooraf up-to-date gemaakt door zoveel mogelijk zelfstandig voor te bereiden.
  • Ervaringsgericht Leren’: deelnemers ondergaan leerervaringen, waardoor een betere koppeling met de eigen werkpraktijk wordt gemaakt.
  • Second Loop Learning’: inzicht in hoe ‘eigen leren’ vorm en inhoud krijgt en daarop, afhankelijk van het leerdoel, kunnen variëren (‘leren leren’).
  • Zelfsturing’: het kunnen formuleren van eigen leerdoelen, het volgen van leerresultaten en bijsturen hierop.
  • Beeld & Beleving’: er is bij de gebruikte leermethoden, indien van toepassing, sprake van een brede, zintuiglijke ervaring.
  • Blended Learning’: er worden meer invalshoeken, leerstijlen, modellen en technieken gebruikt voor het bereiken van eenzelfde leerdoel.

 

 Digitale leeromgeving

Al onze opleidingen en trainingen worden ondersteund door een digitale leeromgeving. Dit past niet alleen bij deze tijd, ook vanuit onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid willen we het gebruik van papier zoveel mogelijk beperken.

Wanneer je deelneemt aan een meerdaagse training of opleiding, ontvang je ruim van tevoren een uitnodiging met voorbereidingsvragen, een link naar je persoonlijke digitale leeromgeving en een eenvoudige instructie. In de leeromgeving vind je jouw onderliggende leerdocumenten. om optimaal samen te werken, kun je ook zelf documenten uploaden en delen met je medecursisten. Je privacy is in deze leeromgeving volledig gewaarborgd.