Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Sturen van Veranderingen

Jij weet natuurlijk al lang dat een nieuwe structuur, een ander proces of een gewijzigd IT-systeem niet voldoende is voor verandering van betekenis. Veranderen gaat niet over afspraken maken of het herschikken van stoelen. Veranderen gaat over gedrag. Gedragsverandering vindt plaats in de onderstroom van een organisatie. Als er een onderstroom is, dan betekent dit dat er ook een bovenstroom is. De bovenstroom gaat over het deel van de organisatie waarin de harde kant, de structuur, de werkprocessen, rollen etc. zijn vastgelegd. De onderstroom gaat over het psychologische deel van de organisatie waarin cultuur, dynamieken, ingesleten gedragspatronen en emoties een rol spelen.

In deze leergang leer je door meervoudig te kijken een goede diagnose te stellen en op basis daarvan een veranderaanpak te ontwikkelen om te interveniëren in de bovenstroom én in de onderstroom. Je leert de veranderkracht van jouw organisatie te vergroten zodat zij wendbaar is en blijvend kan meebewegen in de constante stroom van veranderingen in haar omgeving. Verandering is de maat, rust de uitzondering!

Verschillende organisatie- en verandervraagstukken vragen een verschillende veranderpak. Wat in de ene context werkt, werkt in de andere juist niet of misschien wel averechts.

Het begrijpen van de dynamiek in je organisatie en het herkennen van hardnekkige patronen vormen het begin van het stellen van een goede diagnose. Wat is er aan de hand en wat houdt het in stand? Een goede veranderaar begrijpt de complexiteit van veranderen en is in staat om meervoudig te kijken.

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers werken met een verandervraagstuk uit hun eigen organisatie. Het onderzoeken en de uitwerking daarvan loopt parallel met de aangereikte theorie
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden
 • Een wisselend onderdeel: spreker(s) uit de praktijk en uit (ogenschijnlijk) hele andere takken van sport.

Modulair maatwerk

De leergang Verandermanagement stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor (beginnend) leidinggevenden of (intern)adviseurs die op zoek zijn naar een actief ontwikkeltraject waarbij leren en werken hand in hand gaan. Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers.

De modules

Elke leertraject begint met het onderdeel:

 • Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als leidinggevende? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

Veel gebruikte modules die wij vervolgens aanbieden, zijn:

 • Complexiteit van veranderen: in deze dag staat de complexiteit en de verschillende manieren van kijken naar veranderen Er wordt gewerkt aan het aanscherpen van het eigen en elkaars verandervraagstuk. De leergroepen worden samengesteld.
 • Meervoudig kijken naar veranderen: door welke bril kijk jij naar veranderen? En wat betekent dat voor jou en je organisatie? In deze module leer je om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken. Daarnaast krijg je inzicht op welke wijze je veranderingen kunt beïnvloeden door het begrijpen van de werking van het menselijk brein.
 • Organisatiediagnose: wat is er aan de hand? Hoe komt het dat er geen of te weinig beweging in zit? In deze module leer je hoe je een goede diagnose kunt stellen waar de essentie van de veranderingen zit. Je maakt kennis met een aantal diagnosemodellen waarmee je zowel de bovenstroom als de onderstroom leert begrijpen en doorgronden. Om vervolgens de angel te kunnen benoemen. Je wilt immers de oorzaken aanpakken en geen symptomen gaan bestrijden.
 • Complexiteit van veranderen: in deze dag staat de complexiteit en de verschillende manieren van kijken naar veranderen Er wordt gewerkt aan het aanscherpen van het eigen en elkaars verandervraagstuk. De leergroepen worden samengesteld.
 • Meervoudig kijken naar veranderen: door welke bril kijk jij naar veranderen? En wat betekent dat voor jou en je organisatie? In deze module leer je om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken. Daarnaast krijg je inzicht op welke wijze je veranderingen kunt beïnvloeden door het begrijpen van de werking van het menselijk brein.
 • Organisatiediagnose: wat is er aan de hand? Hoe komt het dat er geen of te weinig beweging in zit? In deze module leer je hoe je een goede diagnose kunt stellen waar de essentie van de veranderingen zit. Je maakt kennis met een aantal diagnosemodellen waarmee je zowel de bovenstroom als de onderstroom leert begrijpen en doorgronden. Om vervolgens de angel te kunnen benoemen. Je wilt immers de oorzaken aanpakken en geen symptomen gaan bestrijden.Veel gebruikte leiderschapsmodules die wij vervolgens aanbieden, zijn:Het verbindend perspectief: veranderen doe je niet zomaar. Je wil daar iets mee bereiken. Hoe krijg je anderen daar in mee? Hoe maak je het ook van hen, zodat er eigenaarschap gevoeld wordt en anderen er ook graag heen willen? Deze module gaat in op de gewenste situatie en hoe je deze concreet kunt maken zodat je van daaruit kun bepalen wat er veranderd moet worden.
 • Veranderstrategie: vooraf goed nadenken over de veranderstrategie maakt de kans van slagen een heel stuk groter. In deze module leer je hoe je tot een goede keuze van een strategie. Het uitwerken van de strategie doe je met interventies. Hoe kies je nu, uit het enorme scala aan mogelijke interventies, de goede? Welke rol kun je daar zelf in vervullen en welke vaardigheden zijn daar voor nodig?

Tijdens de modules wordt gewerkt aan het eigen Veranderplan, o.a. door opdrachten om in de leergroepen mee aan de slag te gaan. Aan het einde van de leergang levert elke deelnemer ter beoordeling zijn of haar veranderplan in. Hierop krijg je feedback door de begeleider.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.