Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Post-hbo Veranderkunde

Wil jij sturing geven aan verandering? Volg dan de post-hbo Veranderkunde en behaal in negen maanden je diploma!
Open inschrijving (via Hogeschool Arnhem & Nijmegen) én in company mogelijk

Verandertrajecten vragen om vakmanschap. Om eigentijdse veranderaars die sturing kunnen geven. Die in staat zijn een goede diagnose te stellen en een passende aanpak te ontwikkelen. Dat betekent een heldere verandervraag formuleren, het spelersveld in kaart brengen en inzicht hebben in actuele veranderstrategieën. Het betekent ook in staat zijn de verandervraag integraal te benaderen, naar het grotere geheel te kijken, vanuit meerdere perspectieven.

De post-hbo Veranderkunde biedt je kennis en inzichten, maar vooral ook praktische vaardigheden én aandacht voor jou als eigentijdse veranderaar.

Voor wie?

 • Leidinggevenden, managers, interne en externe (management)adviseurs en projectleiders
 • Profit- en non-profitsector
 • Afgestudeerd hbo bachelor/wo
 • Ruime werkervaring kan een lager opleidingsniveau compenseren. Criteria zijn aantoonbare kennis, ervaring en functioneren op hbo-niveau. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld een uitgebreid cv en/of een 360 graden reflectie. Na het kennismakingsgesprek wordt besloten over toelating.
 • Een intakegesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Programma

De post-hbo Veranderkunde bestaat uit een kernopleiding en een optioneel plusprogramma met vier inspirerende masterclasses. De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt negen maanden. Klik hier voor de brochure.

Kernopleiding

De kernopleiding is opgebouwd uit vijf samenhangende modules. Alle modules bevatten de volgende componenten, die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

 • Vakkunde: verbreding en verdieping van theoretische kennis over veranderen.
 • Vakmanschap: toepassing van theorie en inzichten in de praktijk, inclusief het uitvoeren van een veranderopdracht.
 • Professionele rol: reflecteren op en bewust omgaan met houding, vaardigheden, gedrag en professionele ethiek, kortom JIJ in de rol als veranderaar.

Module 1 | Het fundament leggen
In deze module maak je kennis met jezelf, elkaar en de opleiding. Je maakt samen met een aantal medestudenten de keuze voor een veranderopdracht die jullie samen gaan uitvoeren en die als rode draad door de opleiding heen loopt.

Module 2 | Diagnose stellen
Een verandertraject start met het stellen van een goede diagnose. Je leert een diagnose te stellen door vanuit verschillende perspectieven en met verschillende brillen naar een verandervraagstuk en naar de boven- en onderstroom van een organisatie of een team te kijken.

Module 3 | Veranderen als ambacht
Hoe geef je vorm aan veranderprocessen? Deze module geeft daar antwoord op. Je leert hoe je aangrijpingspunten vindt die richting geven aan het kiezen en combineren van veranderstrategieën. Ook leer je bewust een keuze te maken voor een passende veranderstrategie.

Module 4 | Veranderkracht in de praktijk
Veranderen is handelen in de praktijk. Je leert verschillende interventies en hun werkzame bestanddelen kennen.

Module 5 | Oogsten
Om zichtbaar te maken wat de oogst is van jouw leerproces deel je, samen met je onderzoeksteam, de uitkomsten van jullie veranderopdracht. Individueel doe je een ‘proeve van bekwaamheid’, waarbij de betekenis voor jouw rol en persoonlijke ontwikkeling in de toekomst centraal staan.

Werkwijze

De kernopleiding bestaat uit een Kennismakingsweekend, gevolgd door afwisselend Inzichtavonden en Praktijkdagen.

Veranderen leer je vooral door het te doén, te erváren. Met het geleerde aan de slag te gaan. Action Learning dus. In deze opleiding verbinden we daarom voortdurend de nieuwste inzichten, bewezen theorieën en de daadwerkelijke praktijk met elkaar. Dit doen we door veel tijd in te ruimen voor intervisie en eigen casuïstiek. Door de geleerde theorie en inzichten op de Praktijkdagen toe te passen. En natuurlijk door het uitvoeren van een veranderopdracht, die als een rode draad door de opleiding loopt. Door deze opdracht in groepsverband uit te voeren, leer je van en met elkaar én inspireer je elkaar.

Plusprogramma: Inspirerende interactieve masterclasses

Het optionele plusprogramma bestaat uit vier inspirerende, interactieve masterclasses, die inhoudelijk aansluiten op de kernopleiding en worden gegeven door meesters in verander- en organisatiekunde. De masterclasses zijn niet noodzakelijk voor de opleiding, maar geven wel extra inspiratie en verdieping op de thema’s die we behandelen. Ook andere geïnteresseerden dan de studenten kunnen de hele serie of losse masterclasses volgen.

 • 21 november 2019: Dr Daniëlle Braun – ‘Verandering, totempalen en magie | Een antropologische kijk op (cultuur)verandering’
 • 23 januari 2020: Hans Vermaak – ‘Iedereen verandert, nu wij nog!’
 • 26 maart 2020: Marijke Spanjersberg – ‘Een andere bril voor de veranderaar | wat houdt mensen gevangen in hun patronen en hoe doorbreken we die?’
 • 14 mei 2020: Prof. dr. Thijs Homan – ‘De binnenkant van organisatieverandering’

Klik hier voor meer informatie over de masterclasses.

Per leergang wordt bekeken welke meesters in verander- en organisatiekunde het beste aansluiten bij de inhoud van de opleiding en de actualiteit.

Competenties

Na het volgen van deze opleiding ben je onder meer in staat:

 • een onderzoek uit te voeren
 • een diagnose te stellen
 • bewust een keuze te maken voor een passende
 • veranderstrategie
 • veranderkracht in de praktijk te brengen
 • tot (zelf)reflectie

Diploma

 • Actieve aanwezigheid bij de ontmoetingen: wat breng je in en welke houding neem je aan?
 • Veranderopdracht: proces, uitkomsten en advies van jullie veranderopdracht als onderzoeksgroep.
 • Persoonlijke pitch: ben je in staat om op een passende manier jouw veranderidee over te brengen?
 • Proeve van bekwaamheid: individueel inzichtelijk maken wat jouw leeropbrengst is en wat dit voor jou in de toekomst betekent.

Als alle onderdelen positief worden beoordeeld, ontvang je het diploma post-hbo Veranderkunde.

Startdata

Kijk voor de actuele startdata op de website van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Kosten

De kosten voor de kernopleiding bedragen € 8.550,- vrij van btw. Als je je bij aanmelding direct aanmeldt voor zowel de kernopleiding als het plusprogramma, zijn de kosten € 9.350,-. Beide bedragen zijn exclusief literatuurkosten van circa € 250,-. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

HAN en het Ontwikkelaarsgilde: partners in ontwikkeling

De opleiding Veranderkunde is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).