Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Meestertraject Veranderkunde

Wil jij sturing geven aan verandering? Volg dan het Meestertraject Veranderkunde bij de HAN en behaal in 6 maanden je post-hbo diploma!

Veranderen is een vak! Verandertrajecten vragen om vakmanschap. Om eigentijdse veranderaars die sturing kunnen geven. Veranderaars die in staat zijn een goede diagnose te stellen en een passende aanpak te ontwikkelen. Dat betekent een heldere verandervraag formuleren, het spelersveld in kaart brengen en inzicht hebben in actuele veranderstrategieën. Wil jij die veranderaar zijn? Volg dan het meestertraject Veranderkunde en behaal je diploma in 6 maanden.

Het Meestertraject Veranderkunde biedt je kennis en inzichten, maar vooral ook praktische vaardigheden én aandacht voor jou als eigentijdse veranderaar.
Download hier de brochure.

HAN en het Ontwikkelaarsgilde: partners in ontwikkeling

De opleiding Veranderkunde is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).  Je kunt de opleiding volgen op open inschrijving via Hogeschool Arnhem & Nijmegen. Ook in-company is mogelijk. Neem dan contact op met Judith of Léon

Is deze opleiding iets voor jou?

Je bent leidinggevende, manager, interne of externe (management)adviseur of projectleider. Je wilt meesterschap ontwikkelen in veranderen. En zoekt hiervoor nieuwe inzichten en extra kennis. Je wilt jezelf als veranderaar graag verder ontwikkelen.

Wil jij je aanmelden voor het meestertraject Veranderkunde? Dit zijn de toelatingseisen:

 • Je beschikt over een hbo-bachelor of WO-diploma;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring;
 • Je werkt als leidinggevende, manager, interne of externe (management)adviseur of projectleider;
 • Of je kunt een lager opleidingsniveau compenseren. We bekijken dan je aantoonbare kennis, ervaring en functioneren op hbo-niveau. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld een uitgebreid CV en/of een 360 graden reflectie. Toelating is dan alleen mogelijk na een intakegesprek.

Programma

Het meestertraject begint met een eerste werkplaatsdag waarin je de veranderkundige diepte ingaat en een basis legt voor een visie op veranderen. Daarna volg je 3 samenhangende modules, bestaande uit vakavonden en een praktijkdag in de werkplaats. De vakavonden zijn op donderdagavond en de werkplaatsdagen donderdag overdag. In totaal kun je in 6 maanden klaar zijn met het meestertraject. Klik hier voor de brochure.

Alle modules bevatten deze onderdelen, die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

 • Vakkunde: verbreding en verdieping van theoretische kennis over veranderen.
 • Vakmanschap: toepassing van theorie en inzichten in de praktijk, inclusief het uitvoeren van een veranderopdracht.
 • Professionele rol: reflecteren op en bewust omgaan met houding, vaardigheden, gedrag en professionele ethiek, kortom JIJ in de rol als veranderaar.

Module 1 | Diagnose stellen
Een verandertraject start met het stellen van een goede diagnose. Een diagnose helpt je om de juiste vraag te pakken te krijgen en maakt de veranderkracht van een organisatie, afdeling of team inzichtelijk. Je leert een diagnose te stellen door vanuit verschillende perspectieven en met verschillende brillen naar een verandervraagstuk en naar de boven- en onderstroom van een organisatie of een team te kijken. Je leert hoe je op een goede manier contracteert en hercontracteert. Niet alleen op de inhoud van de verandervraag of veranderopdracht. Ook op je eigen rol, de randvoorwaarden die nodig zijn en het commitment.

Module 2 | Veranderen als ambacht
Hoe geef je vorm aan veranderprocessen? Je leert hoe je aangrijpingspunten vindt die richting geven aan het kiezen en combineren van veranderstrategieën. Ook leer je bewust een keuze te maken voor een passende veranderstrategie om zo tot een weloverwogen veranderaanpak te komen. Denken en doen worden aan elkaar verbonden.

Module 5 | De meesterproef
Oogsten doe je niet alleen aan het einde van het meestertraject. Daarom werk je doorlopend aan je reflectieverslag. Gedurende module 1 of 2 maak je een tussentijdse balans op. Je maakt dan een beschrijving van een door jou uitgevoerde diagnose. Of van een veranderstrategie en veranderaanpak voor jouw organisatie. Aan het eind van het meestertraject doe je de meesterproef. Je gaat in dialoog over jouw leerproces en ontwikkeling als veranderaar.

Lesvorm

Het meestertraject begint met een startsessie van een hele dag en is daarna onderverdeeld in 9 vakavonden en 3 werkplaatsdagen. Het traject sluit af met een meesterproef. Veranderen leer je vooral door te doén, te erváren. Dankzij Action Learning breng je je nieuwe inzichten direct in de praktijk. We ruimen tijd in voor intervisie en eigen casuïstiek. Je past de geleerde theorie tijdens de vakavonden en de opgedane inzichten tijdens de werkplaatsdagen direct toe. Daarnaast krijg je tijdens de werkplaatsdagen praktische workshops. Je experimenteert en oefent met jouw vaardigheden als veranderaar.

Interactieve masterclasses

Het Ontwikkelaarsgilde en de HAN organiseren, naast dit meestertraject, samen inspirerende interactieve masterclasses Veranderkracht. Ze worden gegeven door meesters in verander- en organisatiekunde en kunnen worden gevolgd op open inschrijving. Omdat de masterclasses aansluiten op het meestertraject Veranderkunde en extra verdieping geven, kun jij als deelnemer aan het meestertraject hier gratis bij zijn.

Klik hier voor meer informatie over de masterclasses.

Wat levert dit meestertraject je op?

Het meestertraject Veranderkunde biedt je kennis en inzichten. Maar vooral ook praktische vaardigheden én aandacht voor jou als eigentijdse veranderaar. Na het volgen van het meestertraject ben je oa in staat:

 • Een diagnose te stellen;
 • Goed te contracteren op de opdracht en jouw rol;
 • Bewust een keuze te maken voor een veranderstrategie en veranderaanpak;
 • Veranderen als ambacht in de praktijk te brengen;
 • Tot (zelf)reflectie.

Toetsing en diploma

Je niveau toetsen we op de volgende onderdelen:

 • Je ontwikkelt je eigen visie op veranderen;
 • Je schrijft, naar eigen keuze, een meesterverslag voor module 1 of 2;
 • Je legt de meesterproef af.

Haal jij voor alle onderdelen een voldoende? Gefeliciteerd! Je ontvangt het post-hbo diploma ‘Meester in Veranderkunde’.

In het Kort

 • Leslocatie: Ruitenberglaan 31 in Arnhem
 • Taal : Nederlands
 • Studievorm: post-hbo 6 maanden
 • Kosten: € 5.250,-
 • Start: bij voldoende aanmeldingen 2x per jaar: maart en oktober. Kijk voor de actuele startdata op de website van de HAN.
 • Studiebelasting: +/- 5 uur per week
 • Lesdagen:
  • Vakavonden: donderdagavond van 18.30 – 21.30 uur
  • Werkplaatsdagen: donderdag van 9.00 – 17.00 uur
  • Masterclasses: donderdag van 16.30 – 20.00 uur.