Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Masterclasses Veranderkracht

Ben jij geïnteresseerd in of speel je een rol bij organisatieontwikkeling of -verandering? Wil je als leidinggevende, adviseur of veranderaar geïnspireerd worden en jouw kennis en inzichten op het gebied van actuele thema’s uitbreiden? Schrijf je dan in voor één van de inspirerende masterclasses ‘Veranderkracht’ van het Ontwikkelaarsgilde en de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN). Of voor de hele serie natuurlijk.

Vier vooraanstaande meesters in verander- en organisatiekunde nemen je op interactieve wijze mee in inspirerende masterclasses, die zoveel meer zijn dan lezingen. De masterclasses bieden je handvatten, kennis en inzichten, die je direct in je eigen organisatie kunt toepassen. Laat je inspireren door professionals.

Programma

• 18 april 2019: Prof. dr. Jaap Boonstra – ‘Veranderen als samenspel’
• 20 juni 2019: Wouter Hart – ‘Veranderen vanuit de bedoeling’
• 3 oktober 2019: Drs Shirine Moerkerken – ‘Effectief interveniëren in complexe verandervraagstukken’
• 21 november 2019: Dr Daniëlle Braun – ‘Verandering, totempalen en magie | Een antropologische kijk op (cultuur)verandering’

Alle masterclasses vinden plaats op de HAN in Arnhem en starten om 16.30 uur en eindigen om 20.00 uur (inloop vanaf 16:00 uur). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Onderstaand een introductie van de sprekers. Klik HIER voor het complete programma en de prijzen.

 

18 april | Veranderen als samenspel

Prof. Dr. Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatieverandering en leiderschap bij Esade Business School in Barcelona. In Nederland is hij verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Eerder werkte hij als hoogleraar Organisatieverandering aan de
Universiteit van Amsterdam en als rector van Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij veranderprocessen in (internationale) bedrijven en zet hij zich in voor maatschappelijke organisaties die zich willen kwalificeren voor de toekomst. Hij publiceerde onlangs het boek Veranderen als Samenspel.

In zijn masterclass presenteert Jaap een spelmodel voor organisatieverandering. Dit spelmodel biedt inspiratie en houvast in een sterk veranderende wereld waarin tegenstellingen toenemen en de toekomst steeds minder voorspelbaar is. Houvast in een onoverzichtelijke, dynamische en soms zelfs chaotische wereld, waar planmatig veranderen niet langer werkt.

20 juni | Veranderen vanuit de bedoeling

Wouter Hart is een bekende inspirerende spreker, schrijver en adviseur op het gebied van Verdraaide organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid en eer vanuit de bedoeling veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd.

Hij is auteur van Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling en co-auteur van Anders vasthouden – 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling.

In zijn masterclass gaat hij in op de vraag hoe organisaties beter kunnen presteren door anders na te denken over performance, leiderschap en beheersing. Ben je als professional uitvoerder van het protocol, de norm en het format? Of ben je er om de goede dingen te doen in de praktijk? En hoe ga je om met de spanning daartussen?’ Binnen veel organisaties klinkt het dat we terug moeten naar de bedoeling en dat het eigenaarschap dichter in de praktijk moet komen te liggen. Tegelijkertijd blijven bestuur en toezicht de professionals benaderen als ‘uitvoerders’. Welke plek hebben de hiërarchie en bureaucratie in een professionele organisatie? En wat is er nodig om de leerling, patiënt, bewoner of klant werkelijk tot de start van de oplossing te maken?

3 oktober| Effectief interveniëren in complexe verandervraagstukken

Drs. Shirine Moerkerken is interventiekundige bij Strange | Strategy and Change. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de manier waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Aan verschillende hogescholen en universiteiten traint zij collega-adviseurs en managers in het vak van interventiekunde en ze is auteur van Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Dit boek werd genomineerd als managementboek van het jaar 2015.

“Op complexe vraagstukken heb ik geen antwoord, maar wel een zoekstrategie die leidt tot antwoorden.”

Deze masterclass helpt je een zoekstrategie te ontwikkelen om te interveniëren in het complexe verandervraagstuk, waarin je je tanden hebt gezet. Je kunt deze masterclass gebruiken om je bestaande ideeën ter discussie te stellen, uit te dagen, op te rekken. Te ontdekken hoezeer je ideeën zijn bepaald door wat wij in onze maatschappij zijn gaan beschouwen en zijn gaan vastzetten als ‘waar’. Terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn om de wereld te bekijken en daarmee te construeren.

21 november| Verandering, totempalen en magie, een antropologische kijk op (cultuur)verandering’

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, spreker, chief en oprichter van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van managementboek van het jaar 2016 De Corporate Tribe, en van Building Tribes en Da’s gek. Ze reist de wereld rond op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. Ook stond ze 25 jaar lang als manager/bestuurder met haar voeten in de corporate klei. Als expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap maakt ze organisaties graag klaar voor verandering en is ze een sparringpartner voor boards. Verder is ze spreker en publicist voor kranten, social media, radio en tv onder de titel #antropoloogdesvaderlands.

In de masterclass laat ze zien dat een cultuurverandering geen stroperig en moeizaam proces hoeft te zijn en dat een complexe organisatieverandering te managen is. Hoe? Door de principes toe te passen die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de  wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen: veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat liminaliteit is, dan snap je welk type leiderschap nodig is bij change.