Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

De Kracht van Samenwerking

Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en uitdagingen zijn complexer geworden. Je hebt elkaar nodig om écht succesvol te zijn. Organisaties kunnen tegenwoordig niet meer zonder derden om hun doelen te realiseren. De kracht van samenwerking wordt hierdoor een steeds belangrijker onderwerp. Ook omdat organisaties vaker inzien dat huidige samenwerkingsrelaties nog beter benut kunnen worden. Wij geloven dat succesvolle samenwerking tussen personen, teams en organisaties de manier is om die wendbaarheid te creëren.

Wil jij ook succesvol(ler) Samenwerken? Klik dan hier om een afspraak te maken.

 

Samenwerking die goed werkt voor alle partijen, is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Vaak moet je daar echt samen aan werken. Verschil in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Het vraagt helder inzicht in eigen sterke en minder sterke kwaliteiten én een houding om een ander een rol te gunnen. Samenwerken begint met zelfinzicht: “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?”. Vanuit zelfinzicht weet je wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt om echt complementair te zijn en samen te excelleren.

Het succes van samenwerking wordt voor 80% bepaald door de ‘zachte kant’. Wie we zijn, wat we van elkaar vinden, hoe onze onderlinge verhoudingen eruitzien en welke gevoelens aandacht krijgen staat hierin centraal. Een goede reden om hier dan ook meer dan de gemiddelde 20 % aandacht aan te besteden toch?!

Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success
(Henry Ford)

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden
 • Een wisselend onderdeel: werken met trainingsacteurs, spreker(s) uit de praktijk en uit (ogenschijnlijk) hele andere takken van sport.

Modulair maatwerk

Deze leergang de Kracht van een Samenwerkende Team stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor zowel aankomend/beginnend als ervaren professionals die een adviesrol vervullen binnen hun organisatie. Binnen dit ontwikkeltraject gaan leren en werken hand in hand. Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers.

De modules

Elke training of leergang begint met het onderdeel:

 • Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat zijn jouw overtuigingen en paradigma’s, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als adviseur? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

 

 

De modules die we vervolgens aanbieden, zijn:

 • Ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie: Deelname in allianties en netwerken is bij uitstek een strategisch keuzeproces geworden. Wij helpen je bij het kennen van de eigen positie in het netwerk en het gefundeerd positie kiezen voor deelname in allianties en netwerken. Het onderkennen wat u met samenwerking wilt bereiken. Het kiezen van de juiste partners en het managen van de samenwerkingsportfolio.
 • Teamcoaching, teamrolmanagement en teamontwikkeling: In deze module richten wij ons zowel op het echt kennen van jezelf als op het kennen van teamontwikkeling en groepsdynamiek. Bij coaching op zelfsturing en teamsamenwerking maak je als teamcoach het verschil dankzij diepgaand inzicht in jezelf. Je bent zelf immers het belangrijkste instrument bij coaching. Daarnaast krijg je inzicht in de fases van teamontwikkeling, het managen van teamrollen en groepsdynamiek. Je ervaart hoe je effectief kunt interveniëren en krijgt handvatten en instrumenten aangereikt.
 • Doorbreken van destructieve interactiepatronen: Mensen gedragen zich in teams/organisaties volgens bepaalde codes/patronen, die binnen het systeem van dat team of de organisatie ‘normaal’ of ‘onontkoombaar’ zijn. “zo doen we dat nu eenmaal, dat is typisch voor ons team”. Deze patronen kunnen het zelfoplossend vermogen en optimaal functioneren in de weg staan. We leren je destructieve patronen herkennen en geven je inzicht en handvatten om deze patronen te voorkomen/verminderen en doorbreken.
 • Maak verschil productief en leer functioneel conflict te voeren:
  De uitdaging van echt goed samenwerken is vooral op een goede manier omgaan met soms behoorlijk lastige verschillen. Aan de vergadertafel worden verschillen over hoe en wat er gedaan moet worden, over sterk uiteenlopende waarden en normen en grote verschillen in karakter en gedrag vaak liever onder tafel gestopt omwille van de besluitkracht van het team. Niet alleen de verschillen zelf zijn soms lastig, ook het erover praten. In deze training ervaar je de waarde van deze verschillende krachten. Je krijg je handvatten om deze diversiteit juist te benutten en leert hoe je functioneel een conflict kunt voeren.
 • Teambuilding, teamspirit: Beleving en samen plezier hebben kan meer tot stand brengen dan met geld te koop is! Wil je als team zowel lol hebben en elkaar buiten het werk beter leren kennen als werken aan communicatie, leiderschap en/of samenwerking? Wij bieden jullie graag deze combinatie. Wij werken samen met diverse outdoor-instructeurs en hebben korte lijnen met inspirerende locaties. Op ontspannen en plezierige wijze, koppelen wij binnen- en buitenprogramma’s aan elkaar. Programma’s waarin je samenwerken en plezier beleeft, je al doende verrast wordt en van en met elkaar leert.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we of een trainingsmodule het best passende antwoord biedt op jouw vraag.  Welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.