Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

HRM als strategisch business partner

De kwaliteit en uitvoering van het HRM-beleid bepalen in hoge mate de kwaliteit van het personeelsbestand en daarmee de kwaliteit van de organisatie. HRM-beleid dat goed aansluit bij de doelstellingen van een organisatie is daarvoor absoluut noodzakelijk. Dit vraagt om een goede theoretische kennis van het HR-beleid in het algemeen, maar vooral van een goed inzicht in de eigen organisatie en de ontwikkelthema’s die hierin centraal staan.

Als HRM-strateeg vertaal je deze inzichten en kennis naar de juiste instrumenten en adviseer je het management. Je kent je eigen kracht en valkuil en weet dit op een juiste wijze over te brengen. Tijdens dit leertraject ontwikkel je je eigen visie op de HRM-instrumenten binnen je eigen organisatie. Tegelijkertijd werk je aan je eigen kracht als HRM-strateeg.

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden
 • Een wisselend onderdeel: werken met trainingsacteurs, spreker(s) uit de praktijk en uit (ogenschijnlijk) hele andere takken van sport.
 • Adviescase: de deelnemers gaan aan de slag met een concrete adviescase. Bij voorkeur uit de eigen organisatie. de deelnemers voeren een intakegesprek, houden interviews, ontwikkelen een aanpak en presenteren hun bevindingen. Ze reflecteren regelmatig op wat ze doen en krijgen daarbij feedback van elkaar en de leerbegeleiders.

Modulair maatwerk

Het leertraject Strategisch HRM  stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor zowel aankomend/beginnend als ervaren professionals die een HR-adviesrol vervullen binnen hun organisatie die een actief ontwikkeltraject zoeken waarbij leren en werken hand in hand gaan.

Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers.

De modules

Elke training of leergang begint met het onderdeel:

 • Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat zijn jouw overtuigingen en paradigma’s, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als HR-adviseur? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

Veel gebruikte modules die wij vervolgens aanbieden, zijn:

 • De HRM-strateeg: gaat over jou zelf. Hoe vertaal je de organisatiedoelen en strategische HR-thema’s naar bruikbare adviezen? Hoe breng je deze op een effectieve wijze over? Wat is jouw kracht hierbij en wat is je valkuil? Hoe implementeer je de ontwikkelde HRM-instrumenten?
 • De Organisatie: We besteden aandacht aan hoe de organisatie in elkaar zit door middel van theorie en je eigen kennis van de organisatie. Welke cultuur heerst er? Wat zijn de strategische doelen en wat betekent dat voor de mensen in de organisatie? Hoe acteren medewerkers in een organisatie en hoe krijg je hen in beweging? Theorie wordt tijdens deze afgewisseld met oefeningen.
 • Strategisch HRM: We brengen de belangrijkste HRM thema’s in kaart en koppelen deze aan de strategische doelen van de organisatie. Tevens maak je kennis met de HRM instrumenten. Dit inzicht leidt tot een praktische mix van personeelsinstrumenten voor een (nog) beter presterende organisatie. Je leert de samenhang der dingen te zien en krijgt inzicht in welke instrumenten wanneer in te zetten. Op basis hiervan stel je concrete activiteiten vast die toepasbaar zijn in je dagelijks praktijk.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van het Ontwikkelaarsgilde.

Samen met jou kijken we of deze modules toereikend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.