Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

De essentie van Eigentijds leiderschap

Leiderschap is de laatste decennia onderhevig aan vele trends. Talloze managementboeken beschrijven steeds weer nieuwe, inspirerende leiderschapsvormen over dienend leiderschap, coachend leiderschap, resultaatgericht leiderschap, gedeeld leiderschap of toch transformationeel leiderschap… Er zijn boekenkasten vol geschreven over het onderwerp leidinggeven. Een zoektocht via Google op het woord leiderschap levert ruim 2.400.000 hits op. Management geeft zelfs 2.390.000.000 hits. Is het wijs om de trend te volgen of om juist het hogere doel van de organisatie te volgen? Of is het goed om de ontwikkelingsfase en opdracht van het team voorop te stellen en de behoefte van de mensen die het verschil (moeten) maken?

De bekende bergbeklimmer Ronald Naar (beklimmer van o.a. de Mount Everest) beschreef het als volgt: “planning en organisatie zijn een voorwaarde voor succes, maar zijn niets waard zonder de bevlogenheid van individuen.” Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Wat zijn de factoren die je in staat stelt verbinding te maken met je medewerkers? Wat maakt jou tot een leider waar medewerkers helemaal voor gaan? Dat zijn een aantal vragen die we in De essentie van eigentijds leiderschap beantwoorden.

We staan stil bij wie jij bent als mens, als collega en als leider. Wat is jouw visie op succesvol leiderschap en wat betekent dat voor jouw manier van handelen? Hoe acteer jij vanuit jouw persoonlijke kracht? Daarnaast gaan we met elkaar jouw leiderschapsstijlen ontdekken en bieden we je handvatten om deze stijlen succesvol in jouw praktijk vorm te geven.

Blijven aansluiten op ontwikkelingen is voor elke organisatie of team steeds meer van belang. “Wendbaarheid” noemen we dit. De leidinggevende komt steeds meer in de rol van veranderaar. Maar de ene verandering is de andere niet en elke verandering vraagt een eigen aanpak die past bij de urgentie, situatie en de betrokkenen, “het systeem”.

Een eigentijdse manager creëert een omgeving waarin grote dingen plaats kunnen vinden

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden.
 • Een wisselend onderdeel: werken met trainingsacteurs, spreker(s) uit de praktijk en uit (ogenschijnlijk) hele andere takken van sport.

Modulair maatwerk

De leergang De essentie van eigentijds leiderschap stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor leidinggevenden of aankomend leidinggevenden die op zoek zijn naar een actief ontwikkeltraject waarbij leren en werken hand in hand gaan. Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de andere deelnemers.

De modules

Elke training of leergang begint met het onderdeel:

 • Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat zijn jouw overtuigingen en paradigma’s, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als leider? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

De leiderschapsmodules die wij vervolgens aanbieden, zijn:

 • Jouw essentie van leiderschap: “leiderschap” is zo’n breed begrip dat we eerst met elkaar bepalen waar we het met elkaar over hebben. Wat is de relatie tussen leiderschap, management, teamsamenstelling en organisatiefasen? Hoe komt dat in balans met elkaar? Wat maakt leiderschap in jouw situatie succesvol. Wat voor soorten leiderschap kun je toepassen en wat past bij jouw persoonlijke kracht, oftewel wat is jouw “why? ”Wat is het “werkveld” van de leidinggevende, wat mag de organisatie van je verwachten en wat verwacht je van jezelf? Hier introduceren we een model voor meervoudig kijken naar leiderschap en organisatieontwikkeling dat gedurende het gehele traject als referentie meegaat.
 • Verbindend communiceren: elke leidinggevende heeft te maken met diversiteit van mensen. Communiceren is dan ook vaak maatwerk om het gewenste resultaat te halen. Je leert hoe je op praktische wijze maatwerk kunt leveren en écht in verbinding kunt komen met je medewerkers.
 • Leidinggeven doe je niet alleen: zoals Belbin zei: “Nobody is perfect, but a team can be” Dat lukt echter niet zomaar, dat vraagt inzicht in elkaars kwaliteiten en deze willen en kunnen benutten. Hoe ga je om met de dynamiek binnen een groep en hoe draag je bij aan een complementair team?
 • HRM: managen van menselijk kapitaal: als leidinggevende ben je vooral een manager van mensen, met al hun kwaliteiten en nukken. Dat vraagt op ieder niveau expertise op het gebied van hedendaags HR-management, met thema’s als duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, ziekteverzuim, generatie Z en de flexibilsering van de arbeidsmarkt. Ook het in de vingers krijgen van specifieke gesprekstechnieken zoals bijvoorbeeld slechtnieuws-, correctie of taakgesprekken kan onderdeel zijn van deze module.
 • Sturen van Verandering: hoe geef je, samen met je mensen, vorm aan veranderingen die continu op je af blijven komen? Welke aanpak past wanneer het beste? En welke weerstanden en valkuilen kun je bij veranderingen tegenkomen en hoe ga je daar dan goed mee om?

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.