Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

De Kracht van Creatief Denken

De wereld verandert continu en in een hoog tempo. Dat vraagt wat van organisaties en professionals. De mensen en organisaties die het beste functioneren, zijn wendbaar, zien het belang van creativiteit en weten het creatieve vermogen van ons brein goed te benutten. Zij hebben geleerd anders te kijken en zijn zich bewust van de innovatieve oplossingen die er eigenlijk altijd al waren, maar we daarvoor niet zagen. Deze mensen zien kansen waar anderen moeilijkheden ervaren. En hebben de sleutels gevonden om denkpatronen te doorbreken en continu nieuwe mogelijkheden te creëren.

Wij hebben de ervaring dat iedereen creativiteit in zich heeft, het is soms alleen de kunst hoe dit te activeren en te benutten.  Wil jij ook weten hoe jij met je team tot continue concrete toepasbare vernieuwingen komt?

Wij leren je je denkpatronen te doorbreken, je creativiteit beter te benutten en hoe jij anderen kunt inspireren om dat ook te doen. Creatief denken is niet alleen heel zinvol, het is vooral ook heel erg leuk om met elkaar te doen. Daarom is het ook erg geschikt voor teamontwikkeling.

Modulair maatwerk

De leergang De Kracht van Creatief Denken stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor alle professionals en teams die hun creativiteit willen vergroten om op vernieuwende wijze vraagstukken op te pakken en oplossingen te genereren. Het traject is ontworpen volgens het Action Learn principe: leren van en in de praktijk door te doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop. Eigen ervaringen, verworvenheden en de ervaringen van anderen leren gebruiken in nieuwe situaties.

Afhankelijk van je wens en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de kennis en ervaring van de deelnemers.

Creatief Samenstellen

Creativiteitsdenken kent vele vormen en mogelijkheden. Voor professionals, teams of organisaties die zelf echt duurzaam vernieuwingen willen creëren en bovendien graag naar huis willen met haalbare innovatieve oplossingen voor een eigen praktijkcase, raden wij een langduriger traject aan. Bijna allemaal hebben we jarenlang geleerd binnen een korte tijd te zoeken naar dat ene goede antwoord en de rest af te keuren (denk aan je examens op school). Er zijn dus diep ingesleten denkpatronen aanwezig. Vaak zijn we ons niet eens meer bewust van onze diepste aannames. Het vergt verdieping, actie- onderzoek en oefening om tot echte doorbraken te komen. Door deze verdieping heb je goede handvatten om de fases van dit creatieve proces blijvend te kunnen doorlopen. Je kunt het proces goed voorbereiden, begeleiden en productief maken.

Als je nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden van het inzetten van creatieve denktechnieken in jouw werk, kun je “proeven” aan verschillende creativiteitstechnieken die direct toepasbaar zijn via een eendaagse workshop of training. Wij hebben twee trajecten als voorbeeld uitgewerkt:

Eéndaagse training

Resultaat na training: Deelnemers hebben geleerd, ontdekt en ervaren hoe ons brein werkt en handvatten gekregen om het creatieve vermogen in eigen brein meer aan te boren.  Men is bekend met creatieve denktechnieken en weet de directe omgeving tot creativiteit te stimuleren. Iedereen heeft eerste creatieve oplossingen gevonden voor een eigen praktijkcase.

Groep 10 – 20  deelnemers en twee trainers om voldoende interactie met de deelnemers te waarborgen.

 Dagdeel 1 (ochtend):

 • Wat is creativiteit?
 • De werking van ons brein bij creativiteit
 • Leren (her)kennen van in- en outbox technieken en deze leren toepassen aan de hand van concrete situaties.

Dagdeel 2 (middag):

 • Hot tub sessie: verschillende methoden en technieken om collectieve denksessies effectiever, gevarieerder en leuker te maken.
 • Ervaren aan de hand van eigen praktijkcases, de uitwerking maken van verschillende benaderingen.

Tweedaagse training

Resultaat na training: Deelnemers zien kansen waar andere moeilijkheden ervaren. Ze zijn zich eerder bewust van vooronderstellingen en weten deze te torpederen. Je hebt sterkere creatieve vaardigheden en weet hoe je deze bij jezelf en anderen kunt trainen. Je weet wat ideale omstandigheden zijn voor het aanboren van creatieve vaardigheden en je hebt handvatten om de fases van het creatieve proces succesvol te doorlopen. Tenslotte ga je, mits je alles hebt doorlopen, naar huis met enkele haalbare innovatieve oplossingen voor je eigen praktijkcases.

Groep 10 – 20  deelnemers en twee trainers om voldoende interactie met de deelnemers te waarborgen.

Dagdeel 1 (ochtend):

 • Wat is creativiteit?
 • De werking van ons brein bij creativiteit.
 • Leren (her)kennen van in- en outbox technieken en deze leren toepassen aan de hand van concrete situaties.

Dagdeel 2 (middag):

 • Op zoek naar de best passende hoofdvraag voor de praktijkcase.
 • Ontwerp actie onderzoek eigen praktijkcase.

Dagdeel 3:

 • Delen en leren van uitkomsten actie- onderzoek.
 • Ervaren en leren toepassen van verschillende creatieve denktechnieken.
 • Uitleg opdracht praktijkcase en handvatten om creatief proces te begeleiden in eigen praktijk.

Dagdeel 4:

 • Delen en leren van uitkomsten praktijkopdracht.
 • Van en met elkaar leren hoe deze convergerende fase meer in dagelijkse werk te creëren en begeleiden.
 • Uitleg opdracht praktijkcase en handvatten om creatief proces in eigen praktijk nog een stap verder te brengen.

Dagdeel 5:

 • Delen en leren van uitkomsten praktijkopdracht,
 • Ervaren en Leren hoe succesvol te divergeren.
 • Selecteren en delen van meest innovatieve en haalbare oplossingen voor de praktijkcases.
 • Uitdelen EHBI – koffer (Eerste Hulp Bij Innovatie) met allerlei materialen om zelf creatieve processen te doorlopen.