Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Professioneel Adviseren

Elke organisatie is volop in beweging. Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Als (intern) adviseur speel je een steeds belangrijkere rol om management, staf en medewerkers te ondersteunen vorm te geven aan deze steeds complexer wordende veranderingen.

Dit vraagt niet alleen dat je een flinke dosis inhoudelijke kennis paraat hebt, je hebt ook een brede kijk op de klantproblematiek en weet goed om te gaan met de dynamiek en het krachtenveld van en om de organisatie. Als professioneel adviseur ken je jezelf en waar je voor staat. Je bent bewust van de manier waarop je naar de organisatie en organisatievragen kijkt en hebt zicht op wat je drijft en op je eigen gedrag en de invloed ervan op anderen. Je beheerst de verschillende aspecten van je adviesrol en je weet hoe je impactvol invloed kunt uitoefenen zonder formele macht te hebben.

Je rol als adviseur verschilt vaak per moment, afhankelijk van de vraag, context en dynamiek. De ene keer ben je de vertrouwenspersoon, dan weer de inhoudelijk specialist, de procesbegeleider of de luis in de pels. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit en vakmanschap van jou als adviseur. Deze leergang reikt je dat aan.

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden
 • Een wisselend onderdeel: werken met trainingsacteurs, spreker(s) uit de praktijk en uit (ogenschijnlijk) hele andere takken van sport.
 • Adviescase: de deelnemers gaan aan de slag met een concrete adviescase. Bij voorkeur uit de eigen organisatie. de deelnemers voeren een intakegesprek, houden interviews, ontwikkelen een aanpak en presenteren hun bevindingen. Ze reflecteren regelmatig op wat ze doen en krijgen daarbij feedback van elkaar en de leerbegeleiders.

Modulair maatwerk

De leergang Professioneel adviseren stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor zowel aankomend/beginnend als ervaren professionals die een adviesrol vervullen binnen hun organisatie en een actief ontwikkeltraject zoeken waarbij leren en werken hand in hand gaan.

Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou een inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers.

De modules

 • Elke training of leergang begint met het onderdeel Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat zijn jouw overtuigingen en paradigma’s, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in je rol als adviseur? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

De modules die wij adviseurs vervolgens vaak aanbieden, zijn:

 • Adviseren als beroep: deze module kent meerdere dagen: vanaf de “klantvraag” tot aan de afronding van het advies doorloopt de adviseur bewust of onbewust verschillende fasen. In elk van deze fasen van een adviesproces kun je een andere toegevoegde waarde leveren. We staan stil bij de verschillende rollen en competenties van de (interne) adviseur. Wat is jouw positie binnen je organisatie? Krijg of neem je de rol die je wenst? En sluit die rol goed aan bij wat de organisatie nodig heeft? Je rol aan de voorkant goed neerzetten vraagt een goede contractering. Hier bieden we je de nodige handvatten voor. Daarnaast staan we stil bij de diagnose van het vraagstuk, het krachtenveld, groepsdynamiek, adviesstijlen en diverse interventie- en beïnvloedingsmethoden.
 • Verbindend communiceren: elke adviseur heeft te maken met diversiteit van leidinggevenden en collega’s. Communiceren is dan ook vaak maatwerk om het gewenste resultaat te halen. Je leert hoe je op praktische wijze maatwerk kunt leveren en écht in verbinding kunt komen en je gedrag effectiever kunt inzetten. Daarnaast leer je het effectief voeren van intake- en adviesgesprekken en diverse gespreks- en vraagvaardigheden.
 • Sturen van Verandering: hoe faciliteer je het management om vorm te geven aan veranderingen die continu op jullie af blijven komen? Welke aanpak past wanneer het beste? En welke weerstanden en valkuilen kunnen jullie bij veranderingen tegenkomen en hoe ga je daar dan goed mee om?
 • Denken in mogelijkheden: de kunst van de adviseur is het toevoegen van nieuwe zienswijzen. Met concrete creatieve denktechnieken leren we je hoe je anders naar vragen kunt kijken en (met elkaar) tot vele nieuwe mogelijkheden en oplossingen kunt komen. Ook leren we je hoe je creatieve sessies kunt opzetten en begeleiden.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.