Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Effectief Communiceren

Communiceren doen we de hele dag. Communiceren bestaat uit verbale en non verbale uitingen. Beide gebruiken we in onze eigen communicatie. Al heel jong leren we hoe we anderen kunnen beïnvloeden met taal. We leren echter ook hoe we deze non verbale signalen bij anderen kunnen ‘lezen’.

En toch merk je soms dat je de ander niet begrijpt, of dat de ander jou niet lijkt te begrijpen. In organisaties hoor je vaak ‘ we moeten beter communiceren’. Maar vaak is niet helder wat daar precies mee bedoeld wordt, of wat dan niet goed gaat.

De effectiviteit van onze communicatie is afhankelijk van onze impact, voorkeursstijl en de wijze waarop je verbinding weet te krijgen en houden met jezelf en je gesprekspartner.

Belangrijke aspecten daarbij zijn je eigen kracht, en grenzen respecteren, op een juiste wijze feedback geven, empathie en authenticiteit. Het inzetten van de juiste verbale en non verbale middelen geeft kracht aan je boodschap en maakt dat de ander je begrijpt.

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er écht contact

Opzet van de ontmoetingen

 • Theoretische basis leggen.
 • Actieve eigen inbreng: de deelnemers brengen zelf vraagstukken in uit de eigen praktijk en ontwikkelen op basis daarvan, samen met andere deelnemers, een nieuw handelingsrepertoire.
 • Introspectie en reflectie: vanuit ervaringen en gebeurtenissen overdenken, doorgronden en herkennen van zienswijzen, gedachten, gevoelens en (gedrags)processen die bewust en onbewust bij jezelf plaatsvinden.
 • Werken met trainingsacteurs
 • optioneel: persoonlijke gedragsanalyses (DISC) geven inzicht in de eigen voorkeurgedragsstijlen en geven je handvatten om daarmee aan te sluiten op de stijl van een ander.

Modulair maatwerk

De leergang Effectief Communiceren stellen we voor elke organisatie op maat samen. Het is geschikt voor alle professionals die hun de kracht van hun communicatie willen vergroten om op een authentieke wijze je boodschap over te brengen, in combinatie met in verbinding blijven met jezelf en de ander. Afhankelijk van je wensen en ontwikkelbehoefte geven wij samen met jou inhoudelijke invulling aan de leergang. De duur en intensiteit is afhankelijk van jouw wensen, keuzes en de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers.

De modules

Elke training of leergang begint met het onderdeel:

 • Persoonlijke kracht: in het kader van “verbeter de wereld, begin bij jezelf” staan we eerst stil bij jou: wie ben je, hoe kijk je, wat zijn jouw overtuigingen en paradigma’s, wat kenmerkt jouw gedrag, wat drijft je en wat wil graag bereiken in jouw rol? Ook maken we concreet wat jij persoonlijk uit dit leertraject wilt halen.

Veel gebruikte modules die wij vervolgens aanbieden, zijn:

 • Verbindend Communiceren: elke professional heeft te maken met diversiteit van mensen. Communiceren is dan ook vaak maatwerk om het gewenste resultaat te halen. Je leert hoe je op praktische wijze maatwerk kunt leveren en écht in verbinding kunt komen met je gesprekpartners.
 • Waarnemen, interpreteren en oordelen: onderscheid tussen deze begrippen blijkt in de praktijk nogal lastig. Het is vaak niet meer goed te onderscheiden wat we daadwerkelijk waarnemen en de interpretaties en oordelen die we er over hebben. Dit zorgt ervoor dat er veel ruis in de communicatie ontstaat. Daarom leren we dit onderscheid weer aan te brengen, zodat je in staat bent om de impact van je boodschap te vergroten.
 • Feedback geven en ontvangen: het klinkt zo eenvoudig: elkaar aanspreken. De praktijk blijkt wat weerbarstiger, want voordat je het weet is er een discussie ontstaan of schiet de ontvanger direct in de verdediging. Gemiste kans! Maar hoe geef je nou wel op een goede wijze feedback, zonder dat het verwijtend is en een ander inzichten en handvatten geeft voor verbetering. En, hoe ontvang je op een goede wijze feedback?
 • Van discussie naar dialoog: gewoon in gesprek zijn wordt een steeds zeldzamer instrument. We doen al snel ons best om anderen te overtuigen van onze zienswijzen. Terwijl het essentieel is om duidelijk te krijgen hoe een ander denkt en te begrijpen wat een ander bedoeld, immers een ander is pas bereid voor jou en jouw boodschap open te staan als hij het gevoel heeft dat je ook echt naar hem luistert. Dan ontstaat echt contact. Je leert en ervaart in deze module het verschil tussen discussie en dialoog en oefent uitgebreid met dialoog voeren en ander echt leren begrijpen door goede vraagstellingen en verdieping.
 • Krachtig presenteren: om een boodschap krachtig over te kunnen brengen is de manier van presenteren van cruciaal belang. Immers de inhoud maakt slechts een beperkt deel uit van de impact van de boodschap. De rest zit hem in de manier waarom deze wordt gebracht. Hoe presenteer je je boodschap? Welke houding hoort daarbij en hoe kun je hulpmiddelen daarbij effectief inzetten? Dat zijn de onderwerpen van deze module.

Naast de ontmoetingen bieden wij optioneel als onderdeel van het leertraject ook:

 • Coaching (on te job): samen met een persoonlijke coach verdiepen op jouw leervragen en gedragspatronen. De coach kan je ook deels observeren in jouw praktijk voor maximale aansluiting.
 • Intervisie met de eigen leergroep, begeleid door een facilitator van de GildeAcademie.

Samen met jou kijken we welke modules passend zijn en op welke manier. Ook kunnen we modules specifiek naar jouw behoefte op maat ontwikkelen.