Onconventioneel Adviescollectief voor mens- en organisatieontwikkeling

Thijs Homan: De binnenkant van organisatieverandering

Door de huidige Corona-maatregelen voor HBO-scholen zijn het aantal plekken die we kunnen bieden op dit moment nog beperkt. Na de zomervakantie krijgen we nieuwe informatie van het ministerie van onderwijs.

De Masterclass van Marijke Spanjersberg is op dit moment vol. Je kunt je daar wel inschrijven voor de reservelijst. Zodra er plekken vrijkomen doordat de richtlijnen die ruimte biedt of als iemand alsnog niet kan komen, dan krijg je z.s.m. bericht. De Masterclass van Thijs Homan heeft nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Prof. Dr. Thijs Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Ook verzorgt hij de colleges Organisatieverandering en -ontwikkeling. Verder begeleidt hij als zelfstandig organisatieadviseur complexe veranderprocessen bij grote organisaties en verzorgt hij lezingen, trainingen en workshops over ‘de binnenkant van organisatie-verandering’: hoe gaat verandering nou echt? Zijn boek Organisatiedynamica, theorie en praktijk van organisatieverandering is inmiddels een evergreen. Ook Het Et-cetaraprincipe (2016) heeft die status bereikt. Anderhalf jaar geleden verschenen: Imperfecte adviseur (2017) en In  Control? Over de steeds verder toenemende lavastroom aan audits, controls, inspecties etc.

De effectiviteit van verandertrajecten is problematisch. Zo’n 70 tot 80% van de verandertrajecten zouden niet de resultaten opleveren die vooraf waren beoogd. Maar is het eigenlijk wel een probleem als zoveel verander-trajecten mislukken? Sowieso geldt dat als een bepaald verschijnsel zich langdurig voordoet – zoals falende verandertrajecten – er een machtige partij belang moet hebben bij het continueren van zo’n verschijnsel. Anders was het probleem immers al lang opgelost! In het verlengde hiervan zouden we ons kunnen afvragen of het mislukken van verandertrajecten misschien een bepaalde (strategische) functie heeft.

Organisaties anno nu functioneren beduidend anders dan 10-15 jaar geleden. Maar hoe is die verandering te begrijpen, als het grootste deel van de verandertrajecten die deze verandering zouden moeten veroorzaken, niet effectief is? Waar komen organisatieontwikkeling en -verandering dan wel vandaan? En dus: veranderen organisaties niet vooral ondanks al de formele verandertrajecten die er gaande zijn?

In deze masterclass presenteert Thijs Homan een nieuw perspectief op organisatieverandering en -ontwikkeling: de ‘binnenkant’ van verandering. Niet normatief over hoe verandering zou móeten. Maar over de vraag hoe verandering en ontwikkeling wérkelijk gaan. Wat gebeurt er eigenlijk als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Een grondige analyse van de dynamieken in dat organisatielandschap leidt tot nieuwe inzichten over wat organisatieverandering en -ontwikkeling echt behelzen.

In zijn verhaal combineert Thijs Homan theorievorming over sociale zingevingsprocessen met de chaos- en complexiteitstheorie. Expliciet betrekt hij ook inzichten over de psychologische kanten van veranderen, de machtsprocessen die aan veranderen ten grondslag liggen en de institutionaliseringstheorie in zijn verhaal. Bij de masterclass wordt interactief gewerkt, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om het verhaal van Homan steeds toe te passen op concrete case-situaties vanuit hun eigen organisatie.

Programma masterclasses Veranderkracht 2

  • 6 oktober 2021: Prof. Dr. Thijs Homan | ‘De binnenkant van organisatieverandering’
  • 9 december 2021: Dr. Marijke Spanjersberg – ‘Een andere bril voor de veranderaar | wat houdt mensen gevangen in hun patronen en hoe doorbreken we die?’ (VOORLOPIG VOL)

Alle masterclasses zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur op de HAN in Arnhem of Nijmegen.

Wil je je verder verdiepen? Bekijk dan de informatie over ons Post-hbo-opleiding Veranderkunde op de HAN.