Onze visie op het organiseren van zorg op de werkvloer

Cliëntgerichte benadering: wat kan (nog) wel?

Een standaard benadering van cliënten door zorgprofessionals die zorg oplegt is niet meer van deze tijd. Belangrijker is aan te sluiten bij wat er allemaal al of nog is rondom de client. Gericht op eigen vaardigheden en mogelijkheden binnen het sociaal netwerk van de client. Dat vraagt een andere rol en werkwijze van zorgprofessionals. Zij zullen functioneren als intermediair, coach of coördinator; autonoom, snel en flexibel. Ondersteunend bij het maken en realiseren van keuzes door de cliënt, bij het vertalen hiervan in passende hulp vanuit het eigen sociaal en professioneel netwerk. Onderhandelend over wat mogelijk en haalbaar is. Naast de cliënt staan en er voor gaan om te realiseren wat is afgesproken.

Zorgverleners in hun kracht

Zorgprofessionals blijvend laten groeien naar deze nieuwe invulling vraagt een andere wijze van leidinggeven en organiseren. Wanneer zorgprofessionals verantwoordelijkheid nemen én ruimte krijgen, ontwikkelen zij gevoel en waardering voor de eigen unieke kwaliteiten. Het zijn professionals die zien en weten hoe en waar cliënten het beste ondersteund kunnen worden. Zij hebben er verstand van, het is hun vak. Er is ruimte nodig om dit opnieuw te mogen ervaren en toe te passen.

Autonomie en vertrouwen

Deze ruimte ontstaat door uit te gaan van de kleinst denkbare organisatorische eenheid – de ‘cliënt-zorgverlener’ en deze eenheid zo te ondersteunen en faciliteren dat daar de goede beslissingen worden genomen. Naast deze ondersteuning is vertrouwen nodig: op de taakvolwassenheid, de talenten en organiseerkwaliteiten van professionals. Zo ontstaat er ontwikkeling, autonomie en ruimte om zelf, dicht bij de cliënt, zorg te organiseren en vooral te coördineren, liefst vanuit het al bestaande netwerk.

Verbinding door voortdurende dialoog

Het is onze ervaring dat mensen graag een gezamenlijke ambitie willen behalen. Om dit voor elkaar te krijgen moet deze bekend en concreet vertaald zijn en gedragen worden door de professionals. Voortdurende dialoog draagt bij aan het realiseren van deze gezamenlijke ambities. Deze dialoog brengt daarnaast bezieling, inspiratie en motivatie bij de teamleden en benut bovendien ideeën die ontstaan.

Vraaggestuurde organisatie

Organiseerprocessen en systemen in de organisatie zijn dienend aan de ondersteunende en begeleidende taken van de professionals en niet andersom. Zij ervaren hiermee de ruimte én de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en vragen van klanten adequaat te beantwoorden; vraaggestuurd en tegelijkertijd kostenbewust.