(Nieuwe) professionals

In onze visie draait het om vakmanschap en bezieling!

Bezielde vakmensen hebben een geïnternaliseerd kwaliteitsbesef en weten hoe aan het geheel bij te dragen. Investeer daarom in de professionals: besteed veel aandacht aan goede werving en selectie (past iemand bij onze missie en visie, draagt hij of zij de kernwaarden uit, etc.) en investeer vervolgens in het bijhouden van vakdeskundigheid en zelfsturend leren. Besteed veel aandacht aan missie, visie en kernwaarden bij indiensttreding van nieuwe professionals en investeer in reflectief vermogen (in training en opleiding, meester-gezel relaties, intervisie en intercollegiaal overleg etc.) en reflectie op de vraag: ‘voel ik me hier thuis en wanneer zou ik me nog meer thuis voelen?’.

Wij hebben een traject ontwikkeld onder de naam ‘Presteren met passie’, waarin naast vakmanschap en bezieling ook vitaliteit en werk-privé balans aan bod komen. Deze vier elementen zijn cruciaal bij het realiseren van duurzaam inzetbare professionals. Een onderdeel daarvan betreft een training voor professionals gericht op bewustwording van de eigen kracht en talentontwikkeling om proactief en zelfsturend te handelen vanuit vakmanschap.

Lees meer over onze diensten: Cultuur