Onze activiteiten in de zorg

Als specialist in de zorgsector creëert het Ontwikkelaarsgilde samen met de klant specifieke oplossingen die aansluiten op lopende en komende ontwikkelingen. Op een passende creatieve manier doorbreken we oude patronen. Altijd in goede harmonie en nauwkeurig afgestemd op de situatie, de organisatie en haar mensen. De manier om te veranderen moet passen bij de situatie die de klant beoogt na de verandering. Zelfsturing kan je niet invoeren via regelgeving van boven, noch kunnen mensen worden opgedragen slimmer te zijn of ondernemender.

Een veranderproces zien wij dan ook als een collectief leerproces waarin zes bouwstenen in een juist evenwicht moeten zijn of worden ontwikkeld: collectieve ambitie, structuur, leidinggeven en ondersteunen, systemen, professionals en cultuur. Samen met u als opdrachtgever bepalen we langs welke weg de organisatieontwikkeling vorm krijgt. In de uitvoering nemen wij hierin de regie met als doel de zelfredzaamheid van de organisatie én de professionals te vergroten. Door te werken met een ontwikkelteam bestaande uit professionals uit diverse lagen en organisatieonderdelen mobiliseren we meerstemmigheid en organiseren we onze eigen tegenspraak.

Lees meer over onze activiteiten:

Lees over de ervaring van Parlan met het Ontwikkelaarsgilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>