Zorg

Zorgorganisaties zijn steeds complexer geworden. Een veelheid aan wet- en regelgeving, bezuinigingen, maar ook toenemende schaalgrootte vragen een focus gericht op ‘het organiseren’, als doel op zichzelf. Veel zorgprofessionals ervaren als gevolg daarvan vervreemding van datgene waar het om gaat: het leveren van goede zorg in antwoord op veranderende zorgvragen van cliënten. Professionals ervaren inmiddels een zeer hoge werkdruk in de positie tussen client en organisatie-eisen. Is zorg eigenlijk nog wel leuk? Het Ontwikkelaarsgilde zet zich in voor een positief antwoord op deze vraag!

Regelarme zorg
Wij richten ons op het ondersteunen van zorgorganisaties bij het realiseren van regelarme organiseerprocessen. ‘Hou het eenvoudig en flexibel’, is daarbij ons motto. Gericht op het voorkomen van belemmeringen in structuren en systemen en het versterken van de eigen kracht van professionals. Hierdoor krijgen zorgprofessionals de ruimte om snel en flexibel te reageren op vragen van cliënten. Zij kunnen zich richten op waar ze goed in zijn: het leveren van zorg en begeleiding die aansluit op de wensen van de cliënt. Zorgprofessionals voegen waarde toe en ervaren hierdoor (weer) plezier in hun werk. Het introduceren van een andere focus, denk- en werkwijzen in communicatie, leiderschap en organiseren is onze ervaring en specialiteit.

 • Onze visie op organiseren van zorg

  Een standaard benadering van cliënten door zorgprofessionals die zorg oplegt is niet meer van deze tijd. Belangrijker is aan te sluiten bij wat er allemaal al of nog is rondom de cliënt. Gericht op eigen vaardigheden en mogelijkheden binnen het sociaal netwerk van de cliënt. Dat vraagt een andere rol en werkwijze van zorgprofessionals.

  Lees verder
 • Onze aanpak: het 'ont-wikkelen' van de zorg

  Om zorgprofessionals de ruimte te geven om snel en flexibel te reageren op veranderde zorgvragen van cliënten streven we naar het terugbrengen van de complexiteit tot eenvoud. De vragen “waar dient dit de cliënt” en “wat is er echt of slechts nodig” staan te allen tijde centraal. Het Ontwikkelaarsgilde ondersteunt organisaties bij het “ont-wikkelen” van de zorg.

  Lees verder
 • Onze activiteiten in de zorg

  Als specialist in de zorgsector creëert het Ontwikkelaarsgilde samen met de klant specifieke oplossingen die aansluiten op lopende en komende ontwikkelingen. Op een passende creatieve manier doorbreken we oude patronen. Altijd in goede harmonie en nauwkeurig afgestemd op de situatie, de organisatie en haar mensen. De manier om te veranderen moet passen bij de situatie die de klant beoogt na de verandering.

  Lees verder