Regisseren in de veiligheid - Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Na de eerste jaren in de nieuwe setting binnen de Veiligheidsregio’s, waar de nadruk lag op het creëren van een solide basis, ontstond voor de Hoofdafdeling Risico en Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de behoefte om meer regie te krijgen op de complexe omgeving.  Het Ontwikkelaarsgilde sloot aan bij die behoefte door met meerdere bijeenkomsten verspreid over een periode van een half jaar samen met de Hoofdafdeling Risico en Crisisbeheersing te focussen op mogelijkheden van regie binnen het veiligheidsdomein. De rol van Het Ontwikkelaarsgilde was naast het aanreiken van kennis en kunde over regievoeren, juist ook om op meerdere punten naar onszelf binnen het speelveld te kijken.

Door verrassende partijen van buiten naar binnen te halen, ontstond  binnen onze teams inspiratie in het handelen richting de partners.  Door dit mede te spiegelen aan de grote vraag ‘Waarom wij  de dingen doen die we doen ‘, is een gedeeld beeld ontstaan over hoe wij met onze omgeving willen omgaan en de wijze waarop wij effectiever regie kunnen voeren  op dezaken waar wij mee te maken krijgen. Dit komt goed van pas, zeker daar onze partners zoals politie (vorming naar Nationale Politie), brandweer (brandweer over morgen) maar ook partners als Rijkswaterstaat allemaal in beweging zijn.

Lees hier de volledige referentie van Chi Brouwer, teamleider crisisbeheersing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>