Brandweer Amsterdam Amstelland - Problemen met de werkvloer

Brandweer Amsterdam Amstelland (BAA) ondervond problemen in de communicatie tussen het kader en de werkvloer. Voor vrijwilligers was niet duidelijk waar diverse verantwoordelijkheden lagen. Hierdoor voelden veel van hen zich ondergewaardeerd. Het management had de vrijwilligers onvoldoende op het netvlies, had geen beeld van wat er speelde. Aan beide ‘kanten’ misten ze het contact.

Om deze spanning tussen de verschillende partijen te doorbreken moest er iets gebeuren. Léon Haver van het Ontwikkelaarsgilde heeft door het organiseren van een aantal “vrijwilligerscafé’s” * de dialoog tussen de verschillende partijen op een ludieke wijze georganiseerd. Door deze aanpak werd de spanning ‘afgebroken’ en kwamen de vrijwilligers in direct contact met de managers en de staf.

Ze inventariseerden gezamenlijk de problemen, waarvan inmiddels 80% van is opgepakt en opgelost. Het resultaat is dat de leiding en staf zich nu beter kunnen inleven in de vrijwilligers, waardoor niet alleen een betere verstandhouding is ontstaan, ook wordt met beleidsontwikkeling ‘de vrijwilliger’ nu volwaardig meegenomen. De vrijwilligers zijn nu ook duidelijker gepositioneerd en werken echt samen met staf en beroeps-medewerkers. Door duidelijkheid te scheppen staan de vrijwilligers nu veel meer in hun kracht.

* Het vrijwilligerscafé is een dialoog-methode, gebaseerd op de World-Cafe-aanpak, die verschillende betrokkenen met elkaar vraagstukken laat verkennen en verdiepen. Op speelse wijze kunnen verschillen worden overbrugd en nieuwe inzichten worden verkregen. Een dergelijke aanpak is uitermate geschikt voor grotere groepen (15–500) personen.

Lees ook over:

 

Lees de volledige referentie van Brandweer Amsterdam Amstelland over het Ontwikkelaarsgilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>