Brandweer Amsterdam Amstelland - Gedragsprofiel clustermanager

Met de komst van Steve Kuils naar Brandweer Amsterdam-Amstelland werd een nieuwe visie voor de organisatie van de operationele dienst ontwikkeld onder de naam ‘Spil in de wijk’. Een belangrijke verandering was dat de functie van kazernemanager verdween en dat een cluster van kazernes aangestuurd ging worden door de samenwerking tussen de bevelvoerders en een clustermanager. Omdat deze nieuwe functionaris een belangrijke vertegenwoordigende rol kreeg, vonden we het van groot belang om een helder gedragsprofiel te laten ontwikkelen, naast een functieprofiel die later zou volgen.

Samen met een selectie van de huidige kazernemanagers, leiding OD, bevelvoerders en P&O zijn met behulp van de DISC-methode drie heldere en samenhangende sleutelverantwoordelijkheden benoemd voor deze nog nieuw te vormen functie. Vervolgens zijn deze op interactieve wijze samen met deze werkgroep ingekleurd met gedragskenmerken. Daarmee kregen we een concreet gedragsprofiel in handen dat voor ons de basis vormde voor het functieprofiel en de werving en selectie.

Lees ook over:

Lees de volledige referentie van Brandweer Amsterdam Amstelland over het Ontwikkelaarsgilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>