De toekomst van het Lerend Vermogen - Brandweer Zuid Holland Zuid

Voor elke organisatie, en ook zeker de brandweer, is het van groot belang om te leren van ervaringen en de lessen hieruit te delen met anderen en, zo nodig, te verwerken in de werkwijzen. De Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid vroeg zich af wat de toekomst kon zijn van het Lerend Vermogen in de nieuwe geregionaliseerde organisatie. Zij vroegen Het Ontwikkelaarsgilde hen hierbij te helpen.

“Sinds 2011 heeft regio Zuid-Holland Zuid vorm gegeven aan het leeragentschap” vertelt Auke Blok, bureauhoofd Operationele Zaken en eindverantwoordelijk voor het leeragentschap binnen de organisatie. Henk van Wetten is aangesteld als kennisregisseur en er werd gestart met incidentevaluaties. De kennisregisseur nam structureel deel aan het platform
oefencoördinatoren. Het lerend vermogen binnen ZHZ richtte zich op het leren van incidenten, kennisontwikkeling binnen de afdeling, verbinding leggen tussen afdelingen en kwaliteitszorg.

Dit alles heeft veel opgeleverd, bijvoorbeeld: alle incidenten vanaf middelbrand werden geëvalueerd en lessen werden getrokken en er is structureel tijd gereserveerd binnen de oefenschema’s om aandacht te besteden aan uitkomsten en leerpunten van incidenten. Hierdoor hebben we de structuur liggen om nieuwe kennis en inzichten te verspreiden onder het personeel waar het betrekking op heeft.

Lees hier het volledige verhaal van Auke Blok van de Regionale Brandweer Zuid Holland Zuid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>