Wat zeggen onze klanten in de veiligheid?

Wij zijn trots op de mijlpalen, ontwikkelingen en oplossingen die we hebben gerealiseerd voor onze ‘veiligheidsklanten’. We zijn een betrokken partner die een duurzaam resultaat achterlaat. Dit zijn hun ervaringen met de maatwerkoplossingen van Het Ontwikkelaarsgilde voor hun organisatie:

 • Regisseren in de veiligheid - Veiligheidsregio ZHZ

  In de wereld van de crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn veel partijen actief. Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s is een organisatie gecreëerd dat  de taak heeft de enerzijds de regie te voeren ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding, maar ook een verbinder is tussen de erkende kolommen en de ‘nieuwe’ partners.
  De Veiligheidsregio’s zijn vrij om de organisatiestructuur en werkwijze zelf vorm te geven binnen de kaders van de Wvr. Het Ontwikkelaarsgilde heeft ons geholpen dit te regisseren.

  Lees verder
 • Brandweer Amsterdam Amstelland – Out of the box aan oplossingen werken!

  De Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is ontstaan na de regionalisatie uit de zes korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het korps bestaat uit zo’n 1.100 mensen, een combinatie van beroepsmedewerkers en vrijwilligers, werkzaam op twintig kazernes en daarnaast nog circa driehonderd stafmedewerkers. In 2012 en 2013 heeft Léon Haver van het Ontwikkelaarsgilde Brandweer Amsterdam Amstelland geholpen met drie (samenhangende) vraagstukken waar ze mee kampten. Sectormanager operationele dienst Steve Kuils en adjunct sectormanager Ruben Simons vertellen over hun ervaringen met het Ontwikkelaarsgilde.
  Lees verder
 • De toekomst van het Lerend Vermogen - Veiligheidsregio ZHZ

  De Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid vroeg zich af wat de toekomst kon zijn van het Lerend Vermogen in de nieuwe geregionaliseerde organisatie en ging hiermee aan de slag. Dit heeft veel opgeleverd, bv: alle incidenten vanaf middelbrand werden geëvalueerd, lessen werden getrokken en er is structureel tijd gereserveerd om aandacht te besteden aan uitkomsten  en  leerpunten. Hierdoor hebben we de structuur liggen om nieuwe kennis en inzichten te verspreiden onder het personeel waar het betrekking op heeft.

  Lees verder
 • Samen succesvol de toekomst in - GHOR Veiligheidsregio Zeeland

  In de aanloop van de regionalisering van onze veiligheidsregio vonden we het van belang om de samenwerking binnen en positionering van ons GHOR-team te versterken. We waren een team van beperkte grootte, maar veel taken lagen op ons bordje. Een goede samenwerking was daarom nodig om al die taken succesvol uit te kunnen voeren. Daarnaast was het voor ons ook van belang om ons als sterk GHOR-team voor te bereiden op de regionalisering. Jan Rotte en Ronald de Meij aan het woord.

  Lees verder
 • Column Verbinding in Veiligheid

  We hebben Ricordo Weever gevraagd zijn visie op de veiligheid te geven. Lees zijn column over de rol van de brandweer hierin.

  Lees verder