Verbindend in Veiligheid - Trends en antwoorden in de veiligheidsmarkt.

Het Ontwikkelaarsgilde ondersteunt veiligheidsregio’s bij het begeleiden van regionaliseringsrajecten en de daarbij horende samenwerking. Zowel tussen gemeenten onderling als met de ketenpartners. Het gaat daarbij niet alleen om bestuurlijke, maar ook om organisatievraagstukken als: inbedding vrijwilligers, vergroten van het lerend vermogen, de ontwikkeling van een eigen organisatiecultuur en de vertaling van landelijke initiatieven als ‘Bevolkingszorg op orde’, ‘Brandveilig leven’ en ‘Brandweer over morgen’ naar de eigen organisatie.

Vanuit onze visie op het veiligheidsdomein nemen we u graag mee in de trends die wij signaleren. Ook bieden wij u een kijkje in de mogelijke antwoorden die wij, in verbinding met u, kunnen bieden. In onze brochure ‘Verbindend in Veiligheid’ leest u hier alles over. Brochure bestellen?

 

Of bekijkt u de brochure liever online?